Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP XOẮN DÂY TINH TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

Lê Vũ Tân*, Dương Quang Huy *, Trà Anh Duy*, Nguyễn Hồ Vĩnh Phước*, Phạm Văn Hảo*, Đặng Quang Tuấn*, Mai Bá Tiến Dũng*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu: Xoắn dây tinh là một cấp cứu niệu – sinh dục thường gặp ở nam giới. Chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời giúp bảo tồn tinh hoàn. Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm khảo sát các đặc điểm lâm sàng, thương tổn khi phẫu thuật và đánh giá các nguyên nhân làm chậm trễ xử trí xoắn dây tinh tại bệnh viện Bình Dân.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả các trường hợp bệnh tại bệnh viện Bình Dân trong thời gian từ 01/2013 - 03/2015.

Kết quả: 33 trường hợp xoắn dây tinh với tuổi trung bình là 19,9 ± 7,5 (11 đến 44) nhập viện trong nghiên cứu của chúng tôi. Các triệu chứng thường ghi nhận trên bệnh nhân là đau bìu đột ngột, tinh hoàn nằm cao, tăng mật độ và mất phản xạ bìu. 12 trường hợp (36%) chúng tôi bảo tồn được tinh hoàn và 21 trường hợp (64%) phải cắt bỏ tinh hoàn với các nguyên nhân: tự điều trị và chẩn đoán tuyến trước là viêm tinh hoàn. Siêu âm Doppler bìu ghi nhận hình ảnh xoắn dây tinh ở 31 trường hợp (94%). Thời gian từ khi có triệu chứng đến khi phẫu thuật là 21 ± 26,4 giờ (4 giờ - 4 ngày) ở nhóm được điều trị bảo tồn và 8,4 ± 7,2 ngày (10 giờ - 30 ngày) ở nhóm được cắt tinh hoàn. Mức độ xoắn ở nhóm được điều trị bảo tồn có trung vị là 3600 (1800 – 5400) và ở nhóm được cắt tinh hoàn là 5400 (1800 – 10800). Thời gian nằm viện trung bình là 3,5 ± 1 ngày (3 – 7 ngày).

Kết luận: Bệnh nhân đau bìu cấp cần nghĩ đến xoắn dây tinh đầu tiên cho đến khi có bằng chứng loại trừ. Chẩn đoán chính xác và phẫu thuật kịp thời giúp bảo tồn tinh hoàn.

Từ khóa: xoắn dây tinh, đau bìu cấp, phẫu thuật.

ABSTRACT :

Introduction and objective: spermatic cord torsion is a common surgical emergency. Right diagnosis and timely treatment conserve the testis. The main objective of this study is to evaluate the clinical characteristics, surgery lession and late diagnosis reason in spermatic cord torsion patients at Binh Dan hospital.

Patients and methods: This was a case series at Binh Dan hospital from 01/2013 to 03/2015.

Results: 33 patients were admitted in our study, the mean age was 19.9 ± 7.5 (11 to 44)

Common symptoms were: sudden onset of scrotal pain (94%), increase tenderness (91%), high position of the testis (82%) and absence of the cremasteric reflex (70%). At the time of exploration the torsional testicles were considered viable in 12 cases (36%) and in the remaining 21 cases (64%), the testis was considered nonviable and removed due to: late admission, treat themselves and wrong primary diagnosis. Mean time of duration of symptoms up to surgical exploration was 21 ± 26.4 hours (4 hours - 4 days) in the conservative group and 8,4 ± 7.2 days (10 hours - 30 days) in the orchiectomy group. The median degree of torsion was 3600 (1800 – 5400) in the conservative group and 5400 (1800 – 10800) in the orchiectomy group.

Conclusion: Spermatic cord torsion must be eliminated in acute scrotum. Right diagnosis and timely treatment conserve the testis

Key words: Spermatic cord torsion, acute scrotum, surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF