Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
KẾT QUẢ BAN ĐẦU NỘI SOI MẬT - TỤY NGƯỢC DÒNG CẤP CỨU ĐIỀU TRỊ RÒ MẬT SAU PHẪU THUẬT

Lê Quang Nhân*, Phạm Minh Hải**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ban đầu của nội soi mật - tụy ngược dòng (NSMTND) cấp cứu trong điều trị rò mật sau phẫu thuật.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca. Chúng tôi thu thập và phân tích số liệu từ 7 trường hợp được NSMTND cấp cứu trong thời gian từ 01/2014 đến 07/2015 tại khoa Nội soi bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Kết quả: Có 5 bệnh nhân nam và 2 bệnh nhân nữ. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 58,4 tuổi. Trong đó có  4 trường hợp sau cắt túi mật có rò mật ở ống túi mật do viêm hẹp Oddi (có 3 nam và 1 nữ), 1 trường hợp sau cắt túi mật có rò mật ở ống túi mật do có sỏi túi mật trôi xuống ống mật chủ (OMC), 1 trường hợp sau cắt gan HPT VII-VIII có rò mật và 1 trường hợp sau cắt túi mật có rò mật do tổn thương ống gan chung. Các trường hợp trên đều được cắt cơ vòng kéo sỏi OMC (nếu có sỏi) hoặc đặt stent đường mật (nếu có viêm hẹp Oddi hoặc tổn thương đường mật típ A theo phân loại Strasburg). Thời gian nằm viện trung bình là 6,5 ngày. Stent đường mật được rút sau 8 tuần.

Kết luận: Những kết quả của chúng tôi cho thấy NSMTND cấp cứu hiệu quả và an toàn trong chẩn đoán và điều trị rò mật sau phẫu thuật.

Từ khóa: Nội soi mật - tụy ngược dòng, ống mật chủ, ống gan chung, rò mật sau mổ, tổn thương đường mật.

ABSTRACT :

Objectives: To assess the initial results of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in treatment of postoperative bile leakage.

Method: This is a case series study of 7 patients. These patients were treated by emergency ERCP from Jan 2014 to July 2015 in the endoscopy department, University Medical Center of HCM city.

Results: There were 5 males and 2 females with mean age 58.4. Of them, there were 4 cases of bile leakage after cholecystectomy caused by chronic inflammation and fibrosis of sphincter of Oddi (1 male and 5 female patients), 1 case of bile leakage after cholecystectomy caused by falling stone in CBD, 1 case of bile leakage after hepatectomy of right superior portion and 1 case of bile leakage after cholecystectomy caused by CHD injury. These cases were treated by sphincterotomy and extraction the CBD stone (if the cause was CBD stone) or stenting (if the cause was a chronic inflammation and fibrosis of sphincter of Oddi or type A bile duct injury of Strasburg classification). Average length of stay is 6.2 days. The stent was removed 8 weeks later.

Conclusion: Our study shows that emergency ERCP can be used effective and safe in diagnosis and treatment of postoperative bile leakage.

Keywords: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), common bile duct (CBD), common hepatic duct (CHD), postoperative bile leakage, bile duct injury, Strasburg classification.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF