Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
KẾT QUẢ SỚM CÁC PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ NANG GIẢ TỤY

Đỗ Đình Công*, Phan Minh Trí*, Sơn Hạnh Phúc**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá kết quả sớm các phương pháp can thiệp điều trị nang giả tụy.

Đối tượng và phương pháp: mô tả hàng loạt ca. Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán nang giả tụy và được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/01/2010 đến 31/12/2013.

Kết quả: trong thời gian 4 năm chúng tôi can thiệp cho 114 bệnh nhân nang giả tụy. Tỉ lệ nam/nữ 3,56/1; tuổi trung bình là 39,8 ± 15,5 tuổi. Điều trị bằng phẫu thuật được áp dụng nhiều nhất (58,8%) với tỉ lệ biến chứng thấp (9,0%) chủ yếu xảy ra ở những trường hợp phẫu thuật dẫn lưu ngoài; kỹ thuật dẫn lưu nang qua nội soi dạ dày thành công cao (92,3%), tỉ lệ biến chứng thấp (5,1%); phương pháp dẫn lưu nang qua da dưới hướng dẫn của siêu âm ít áp dụng (7,0%), với tỉ lệ biến chứng cao (37,5%).

Kết luận: Phẫu thuật nối nang và cắt nang là phương pháp phỗ biến, biến chứng thấp; phương pháp dẫn lưu nang qua nội soi dạ dày bước đầu cho thấy tỉ lệ thành công cao; phương pháp phẫu thuật dẫn lưu nang ra ngoài và dẫn lưu nang ra da dưới hướng dẫn của siêu âm có tỉ lệ biến chứng cao.

Từ khóa: nang giả tụy, dẫn lưu trong, dẫn lưu ngoài, biến chứng.

ABSTRACT :

Aim: to evaluate early result of different interventions for pancreatic pseudocyst.

Material and Methods: case-series report. All patients were diagnosed and treated at Cho Ray Hospital from 01/01/2010 to 31/12/2013.

Results: during about 4 years, 114 patients with pseudocyst were intervented, male: female ratio was 3.56/1; mean age was 39.8±15.5. Surgical intervention was frequently choiced (58.8% ) with a low rate of complications (9%), mainly occurred in case of surgical external drainage; endoscopic cystogastrostomy drainage had a high success (92.3%) and low complications (5.1%); Eight cases (7%) underwent ultrasound-guided percutanous drainage with a high complications (37.5%).

Conclusions: Cyst-gastrostomy or cyst-jejunostomy are still common and effective procedure. Cystic excision is choiced for selected cases. Endoscopic cysto-gastrostomy drainage is an alternative treatment option with low invasiveness and high success. External drainage surgery and ultrasound-guided percutanous drainage had a high complications.

Key words: pancreatic pseudo-cyst, internal drainage, external drainage, complication.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF