Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
PHẪU THUẬT CẮT GAN NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Văn Định*, Nguyễn Tuấn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ung thư biểu mô tế bào gan xếp trong số 5 loại ung thư thường gặp trên thế giới, là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 do ung thư. Phẫu thuật nội soi cắt gan có nhiều ưu điểm so với mổ mở; tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó và phức tạp, nguy cơ chảy máu trong mổ là rất cao và chỉ định mổ còn nhiều quan điểm khác nhau.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá về kỹ thuật và kết quả ban đầu của 2 trường hợp cắt gan nội soi.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hai trường hợp cắt gan nội soi do ung thư tế bào gan.

Kết quả: Hai trường hợp này có thời gian mổ là 120 phút, lượng máu mất trong mổ là 50 và 350 ml, kích thuớc u là 2,5 và 5 cm, diện cắt cách u từ 1,5 đến 2 cm, thời gian nằm viện là 4 và 7 ngày, không có biến chứng sau mổ.

Kết luận: Phẫu thuật cắt gan nội soi có khả năng thực hiện được, an toàn và hiệu quả, thời gian nằm viện ngắn, hồi phục sớm.

Từ khóa: Ung thư tế bào gan, phẫu thuật cắt gan nội soi

ABSTRACT :

Background: Hepatocellular carcinoma is ranked among the five most common cancer in the world, is the cause of death from cancer ranked third. Laparoscopic hepatectomy has many advantages compared to open hepatic surgery, but it is technically difficult and complex, the risk of bleeding during surgery is very high and the indication for operation was much different perspective.

Objective: We focus on evaluation of the technical and preliminary results of the 2 cases laparoscopic hepatectomy.

Methods: We described two cases of laparoscopic hepatectomy due to hepatocellular carcinoma in our hospital.

Results: In our two cases, operative time 120 minutes, intraoperative blood loss 50-350 ml, tumor size 2.5-5cm, surgical margin 1.5-2 cm, length of stay 4-7 days, no postoperative complications were documented.

Conclusion: Laparoscopic hepatectomy is potentially feasible, safe and effective, shorter hospital stays, recovery soon.

Key words: hepatocellular carcinoma, laparoscopic hepatectomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF