Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
BỆNH THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI ĐỀ KHÁNG VỚI THUỐC KHÁNG ĐÔNG KHÁNG VITAMIN K: BA TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Lê Thượng Vũ*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh thuyên tắc huyết khối (BTTHK) làm tăng bệnh suất và tử suất bệnh nhân ung thư. Tuy vậy, BTTHK vẫn chưa được chẩn đoán và điều trị đúng mực. Heparin trọng lượng phân tử thấp liên tục trong 3 tháng đầu chưa sẵn có cho việc điều trị BTTHK trên bệnh nhân ung thư tại Việt Nam.

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng các trường hợp BTTHK tái phát khi đang điều trị kháng đông kháng vitamin K.

Phương pháp nghiên cứu: Trình bày loạt ca lâm sàng.

Kết quả: Ba bệnh nhân ung thư có biến cố BTTHK mới khi đang điều trị BTTHK bằng kháng đông acenocoumarol dù INR được giữ ổn định ở ngưỡng điều trị khuyến cáo hoặc cao hơn. Việc chuyển sang sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp (enoxaparin) giúp giải quyết hoàn toàn BTTHK trên 2 bệnh nhân nhưng chỉ giúp giảm triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân thứ 3.

Bàn luận: Bệnh sử tự nhiên bệnh thuyên tắc huyết khối nặng nề hơn ở bệnh nhân ung thư so với bệnh nhân không ung thư và có khuynh hướng đề kháng kháng đông kháng vitamin K. Heparin trọng lượng phân tử thấp hiệu quả hơn và ít gây biến chứng chảy máu hơn so với kháng đông kháng vitamin K trên nhóm bệnh nhân này. Mặc dù đã được theo dõi sát và điều trị tích cực, BTTHK trên 3 bệnh nhân này đề kháng với trị liệu thường quy BTTHK tại Việt Nam: heparin trọng lượng phân tử thấp chuyển tiếp bởi kháng đông kháng vitamin K. Các trường hợp lâm sàng này giúp báo động việc cần tuân thủ khuyến cáo của các hội nghề nghiệp sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp trong ít nhất 3 tháng đầu.

Kết luận: Heparin trọng lượng phân tử thấp nên được xem xét sử dụng trong ít nhất 3 tháng đầu cho bệnh nhân ung thư biểu hiện BTTHK.

Từ khóa: bệnh thuyên tắc huyết khối, ung thư, heparin trọng lượng phân tử thấp, kháng đông kháng vitamin K.

ABSTRACT :

Introduction: Thromboembolic disease causes high morbidity and mortality in cancer patients. Anyway, the disease was frequently under diagnosed and under treated. Low molecular weight heparin (LMWH) in the first three months was not available as an indication for cancer related thromboembolic disease in Viet Nam.

Objectives: To study clinical characteristics of recurrent events in patients with thrombo-embolic diseases treated by antivitamin K anticoagulants.

Methods: case reports

Results: Three cases with new thromboembolic events during treatment by acenocoumarol although INR was kept at recommended or higher level. LMWH helped to resolve the thromboembolic disease in two cases and to reduce the symptoms in another.

Discussion: Natural history of thromboembolic disease was more severe in cancer patients in comparison to non-cancer ones and has a tendency to resist to antivitamin K anticoagulants. LMWH was more effective with less bleeding events than antivitamin K anticoagulants in these patients. Although the three cases were followed and treated carefully by conventional anticoagulants (LWMH and antivitamin K anticoagulants), their thromboembolic diseases resisted to this treatment. The cases were the alarm underlying the necessary of following the recommended treatment for cancer related thromboembolic diseases by the professional societies.

Conclusion: LMWH at the first three months should be considering for cancer related thromboembolic diseases.

Keywords: cancer, thromboembolic disease, low molecular weight heparin, antivitamin K anticoagulants.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF