Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
THUYÊN TẮC MỠ: TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG ĐIỂN HÌNH

Dương Minh Ngọc*, Lê Thượng Vũ*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Thuyên tắc mỡ là một biến chứng hiếm gặp, chỉ gặp ở khoảng 0,5-2% bệnh nhân sau gãy xương dài. Không có tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán thuyên tắc mỡ, nên việc chẩn đoán thường dựa vào lâm sàng, gồm các biểu hiện về hô hấp, thần kinh và da. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ, bảo đảm chức năng hô hấp.

Mục tiêu: tiếp cận chẩn đoán thuyên tắc mỡ

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo 1 trường hợp lâm sàng

Kết quả: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, nhập viện vì tai nạn giao thông có biến chứng gãy xương đùi trái và được xuyên đinh nội tủy. Các triệu chứng diễn tiến cấp tính: trong vòng 24 giờ, bệnh nhân sốt, khó thở, bứt rứt, nói sảng và lơ mơ rồi hôn mê. Xquang ngực cho thấy tổn thương dạng phế nang lan tỏa khắp 2 bên phổi dù trước đó hoàn toàn bình thường. Tuy bệnh cảnh khá điển hình cho thuyên tắc mỡ, bệnh nhân vẫn được chẩn đoán sơ bộ là viêm phổi và chuyển tuyến trên. Tại đây, các chẩn đoán được lượng giá song song với việc điều trị thích hợp. Bệnh nhân cải thiện ngoạn mục và xuất viện sau 8 ngày điều trị.

Kết luận: Không có tiêu chuẩn vàng giúp xác định chẩn đoán thuyên tắc mỡ. Nghĩ tới chẩn đoán thuyên tắc mỡ, xác nhận thuyên tắc mỡ và loại trừ các chẩn đoán phân biệt thường gặp bằng lâm sàng, xét nghiệm cũng như theo dõi đáp ứng điều trị là các bước tiếp cận thực hành.

Từ khóa: thuyên tắc mỡ, chẩn đoán xác định, chẩn đoán loại trừ.

ABSTRACT :

Background: fat embolism is a rare complication, only occurs in approximately 0.5-2% of long-bone fracture patients. There is no gold standard for the diagnosis of fat embolism, so the diagnosis is usually based on clinical symptoms including respiratory, neurological and skin ones. Treatment is mainly supportive, ensuring respiratory function.

Objective: diagnostic approach of fat embolism

Method: a case report

Results: Male patient of 23 years old, hospitalized because of traffic accidents causing femur fracture complications and then had been treated by intra-medullary nailing. The symptoms progressed acutely: within 24 hours, the patient presented fever, shortness of breath, irritability, drowsiness and coma. Chest X-ray showed alveolar lesions spreading throughout both lungs despite being known to be normal before. Although the context is typical, a preliminary diagnosis of pneumonia is made and patient was transferred to a tertiary care hospital. The diagnoses were evaluated in parallel with the appropriate treatments. Patients spectacularly improved and was discharged after 8 days of treatment.

Conclusion: There is no gold standard to help confirm the diagnosis of fat embolism. Think of fat embolism diagnosis, confirmation of fat embolism by eliminate the common differential diagnoses by clinical symptoms and signs, laboratory tests as well as monitoring the response to treatment are the practical approachs.

Keywords: fat embolism, definitive diagnosis, differential diagnosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF