Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
VIÊM PHỔI HAY VIÊM PHẾ QUẢN PHỔI DỊ ỨNG DO NHIỄM NẤM ASPERGILLUS: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Hồ Lam*, Lê Thượng Vũ*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Viêm phế quản phổi dị ứng do nhiễm nấm Aspergillus (ABPA) là một tình trạng tăng nhạy cảm với nấm Aspergillus, thường được ghi nhận ở nhóm bệnh nhân hen hay xơ nang phổi. Theo một số báo cáo, tỷ lệ ABPA trên bệnh nhân hen thay đổi từ 1% đến 6%, đặc biệt cao khoảng 10% ở nhóm bệnh nhân hen phụ thuộc corticoid. ABPA có thể dẫn đến xơ phổi nếu không được phát hiện kịp thời. Chẩn đoán ABPA dễ dàng bị bỏ xót hay chậm trễ do biểu hiện lâm sàng thường khó phân biệt với những bệnh lý phổi thông thường khác. Theo chúng tôi được biết, ABPA chưa từng được báo cáo tại Việt Nam. Chúng tôi báo cáo một trường hợp chẩn đoán ABPA đầu tiên.

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo một trường hợp.

Kết quả: Một bệnh nhân nam 74 tuổi nhập cấp cứu trong tình trạng mệt và khó thở. X quang phổi cho thấy tổn thương thâm nhiễm trung tâm cạnh rốn phổi hai bên. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi và sử dụng kháng sinh cho việc điều trị. Xét nghiệm máu cho thấy eosinophil tăng cao và nồng độ IgE tăng mạnh. Hô hấp ký thực hiện khi trình trạng lâm sàng ổn định cho thấy đáp ứng thuốc dãn phế quản. Bệnh nhân được chẩn đoán ABPA và tiến hành điều trị với corticoid. Lâm sàng và X quang phổi bệnh nhân sau đó cho thấy đáp ứng hoàn toàn.

Kết luận: ABPA có thể tiến triển đến xơ phổi nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. ABPA cũng có thể gây triệu chứng lâm sàng và tổn thương phổi khó phân biệt với viêm phổi. Việc điều trị với corticoid và kháng nấm thích hợp là nền tảng đối với bệnh lý này.

Từ khóa: Viêm phế quản phổi dị ứng với Aspergillus, viêm phổi tăng eosinophil, Aspergillus

ABSTRACT :

Background: Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (ABPA) is a hypersensitivity disorder induced by fungus Aspergillus, most often occurring in a patient with asthma or cystic fibrosis. The rate of ABPA in all asthma patients ranges from 1% to 6% and may reaches 10% in corticosteroid-dependent asthma patients. ABPA can develop to pulmonary fibrosis if it is not recognized promptly. Diagnosis of ABPA is usually missed or delayed because it is difficult to differentiate between its clinical presentation and the ones of other common pulmonary diseases. ABPA has not been reported in Viet Nam to our best knowledge. We present the first ABPA case report in Viet Nam.

Method: Case report

Result: A 74 year-old man patient presented at emergency department with fatigue and shortness of breath. Chest X ray showed central opacities near lung hilar. Diagnosis of pneumonia was established and empiric antibiotics were prescribed. The blood tests displayed eosinophilia and high level of IgE. When the patient condition becomes stable, spirometry was done. The bronchodilator test was positive. The patient was diagnosed with ABPA and corticoid has been prescribed accordingly. Patient’s clinical presentation and chest X ray showed a complete response to this treatment.

Conclusion: ABPA might progress to pulmonary fibrosis if diagnosis and treatment is not established early. The clinical and imaging manifestation of ABPA may mimic pneumonia. Using appropriately corticoid and antifungal agent is essential treatment.

Keywords: Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis, eosinophilic lung disease, Aspergillus

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF