Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
KHẢO SÁT TẦN SUẤT BỆNH THẬN MẠN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP

Văng Công Chỉnh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trong thực hành y khoa hàng ngày, tăng huyết áp (THA) là một bệnh lý rất thường gặp, có thể nói gặp ở tất cả các khoa lâm sàng, lại là yếu tố nguy cơ chủ yếu của bệnh tim mạch. Một trong những tổn thương cơ quan đích quan trọng và đáng chú ý do THA gây ra là tổn thương thận và bệnh thận mạn (BTM) giai đoạn cuối. Ngược lại, ở bệnh nhân BTM, biến chứng xuất hiện sớm và thường gặp nhất là THA, cặp đôi này tạo thành một vòng xoắn bệnh lý nguy hiểm, cần phải được nghiên cứu và đánh giá.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm bệnh thận mạn ở bệnh nhân tăng huyết áp

Đối tượng- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang- mô tả trên bệnh nhân được chẩn đoán THA tại khoa nội Tim mạch của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và Bệnh viện Trưng Vương từ tháng 3/2014 đến tháng 12/2014.

Kết quả: Có 319 bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu trong 9 tháng. Có trên 35% bệnh nhân mắc THA trên 10 năm, khoảng 10% không biết bị mắc bệnh THA. Tỷ lệ BTM trên THA là 53,9%. Trong đó, BTM giai đoạn 3a và 3b chiếm trên 30%. Hút thuốc là và thừa cân, béo phì là yếu tố nguy cơ chủ yếu. Khoảng 80% bệnh nhân nhập viện có huyết áp được kiểm soát tốt. Hầu hết bệnh nhân đều phối hợp thuốc hạ áp trong điều trị.

Kết luận: Tỷ lệ BTM trong NC tương đương so với các nghiên cứu trong nước và quốc tế. Cần chú ý về vấn đề BTM trong điều trị THA. Tỷ lệ kiểm soát được huyết áp là tương đối cao.

Từ khóa: tăng huyết áp, bệnh thận mạn.

ABSTRACT :

Background: Hypertension, a common condition in our everyday clinical practice, is a major risk factor for cardiovascular disease. On the other hand, chronic kidney disease and end stage renal disease are two of the most important target organ damages in hypertensive patients. On the other hand, hypertension is the earliest and most common complication in patients with chronic kidney disease. These make up a vicious pathological circle, which needs to be further studied.

Objectives: To survey the characteristics of chronic kidney disease in hypertension patients

Methods: A cross-sectional study was carried out from March, 2014 to December, 2014 to investigate patients with hypertension in Cardiovascular Department, at Nhan Dan GiaDinh Hospital and Trung Vuong Hospital.

Results: 319 patients participated in our 9-month-study. About one-third (35%) have high blood pressure over 10 years, 10% of whom do not know they are hypertensive. The prevalence of chronic kidney disease in hypertensive patients is 53.9%. More than one-third of hypertension patients have chronic kidney disease stage 3a and 3b. Smoking, overweight and obese are major risk factors. It is estimated that 80% hospitalised patients have high blood pressure under control. Most of patients are on combination therapy.

Conclusions: The overall prevalence of chronic kidney disease in hypertensive patients in our study is the same as in other studies. General practitioners should assess renal function when treats hypertensive patients. The rate of high blood pressure under control is relatively high.

Keywords: hypertension, chronic kidney disease.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF