Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP Ở PHỤ NỮ

Vũ Thị Ái Vân*, Châu Ngọc Hoa**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trước đây, nguy cơ tim mạch ở phụ nữ thường bị xem nhẹ do quan điểm estrogen có khả năng phòng ngừa bệnh lý tim mạch. Hiện nay số liệu thống kê cho thấy bệnh tim mạch, đặc biệt hội chứng vành cấp, là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở phái nữ trên thế giới. Hội chứng vành cấp ở phái nữ có triệu chứng không điển hình, nhập viện trễ và tăng lên theo tuổi. Tại Việt Nam ít có nghiên cứu về bệnh động mạch vành, đặc biệt là hội chứng vành cấp, ở phái nữ. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm khảo sát/ mô tả/ phân tích đặc điểm hội chứng vành cấp ở phụ nữ.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hội chứng động mạch vành cấp ở phụ nữ.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu và tiến cứu, cắt ngang mô tả.

Kết quả: 165 bệnh nhân nữ mắc hội chứng động mạch vành cấp nhập bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ 5/2012 đến 4/2014. Tuổi trung bình 72,7± 10,1. Tuổi thấp nhất 49, cao nhất 95, trong đó số bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên chiếm 81,9%. Đa số bệnh nhân có từ 2-3 yếu tố nguy cơ trong đóTHA 88,4%, rối loạn lipid máu 73,5%, đái tháo đường 40,6%, béo phì 20,5%, hút thuốc lá 0,6%. Kiểu rối loạn lipid máu chủ yểu giảm HDL và tăng triglyceride lần lượt chiếm 34,6% và 28,6%. Triệu chứng đau ngực điển hình chiếm 30,3%. Chỉ có 33,9% bệnh nhân nhập viện sớm trong 3 giờ đầu. Hầu hết bệnh nhân không có dấu suy tim trên lâm sàng (67,2%), có 5,7% bệnh nhân bị choáng tim. Tại thời điểm nhập viện tỉ lệ tăng CKMB 38,4%, tăng Troponin T-hs 87,7%, tăng đường huyết 57,7%. Tổn thương động mạch vành chủ yếu là bệnh 3 nhánh chiếm 44,8% và động mạch bị tổn thương nhiều nhất là động mạch liên thất trước 38,6%.

Kết luận: Hội chứng động mạch vành cấp ở phụ nữ gặp nhiều ở đối tượng lớn tuổi, số bệnh nhân có triệu chứng đau ngực điển hình và nhập viên sớm chiếm tỉ lệ thấp. Hầu hết bệnh nhân có trên 2 yếu tố nguy cơ. Đặc điểm tổn thương động mạch vành chủ yếu là bệnh 3 nhánh.

Từ khóa: hội chứng vành cấp, phụ nữ.

ABSTRACT :

Background: Cardiovascular risk in women who had previously been underestimated due to the misconception of estrogen protection against heart disease. Nowadays statistics has showed that cardiovascular disease, especially acute coronary syndrome, is the leading cause for mortality in women all over the world. Acute coronary syndrome in women is characterized by atypical symtomps, late hospitalization and age- dependent. In Viet Nam, few studies were done on coronary heart disease in women, especially acute coronary syndrome in women. Therefore, we conducted a research to analyse/ describe the characteristics of acute coronary syndrome in women.

Objectives: To examine charecteristics of acute coronary syndrome in women.

Method: Retrospective and prospective cross- sectional observational study.

Results: 165 female patients with acute coronary syndrome were admitted to Nhan Dan Gia Dinh hospital from May 2012 to April 2014. Medium age was 72.7± 10.1 with the lowest age being 49, the highest being 95.Most patients had 2 to 3 risk factors including hypertension (88.4%), dyslipidemia (73.5%), diabetes(40.6%), obese (20.5%), smoking (0.6%). The main dyslipidemia was low HDL (34.6%) and hypertriglyceridemia (28.6%). Typical chest pain accounted for 30.3% of patients. Only 33.9% of patients were admitted to hospitals within the first 3 hours. Most patients didn’t have clinical signs of heart failure (67.2%) and 5.7% had shock. On admission, 38.4% of patients had elevated CKMB, 88.7% had elevated Troponin T- hs, and 57.7% had hyperglycemia. Coronary artery lesions were mainly three-vessel disease which accounted for 44.8% of patients, and left anterior descending artery was the most common artery lesion (38.6%).

Conclusion: Acute coronary syndrome in women occurs more frequently in the elderly, patients with typical chest pain and early hospitalization only accounted for low percentage. Most patients had 2 or more risk factors. Main coronary artery lesion was three - vessel disease.

Keywords: acute coronary syndrome, women.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF