Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CKMB SAU CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TẠI KHOA TIM MẠCH CAN THIỆP- BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguyễn Thị Thanh Thúy*, Võ Thành Nhân**

TÓM TẮT :

Mở đầu: CKMB là một trong số các dấu ấn sinh học tim có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán xác định nhồi máu cơ tim cũng như chẩn đoán loại trừ bệnh mạch vành cấp. Những năm gần đây, vai trò CKMB được đánh giá cao trong giai đoạn sau can thiệp mạch vành vì sự thay đổi nồng độ các chất này liên quan đến tiên lượng lâu dài ở bệnh nhân.

Mục tiêu: Khảo sát sự thay đổi nồng độ CKMB sau can thiệp mạch vành (CTMV) và các yếu tố liên quan, xác định tỉ lệ nhồi máu cơ tim (NMCT) liên quan đến thủ thuật CTMV(NMCT loại 4a)

Thiết kế:Nghiên cứu mô tả dọc

Đối tượng- Phương pháp nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân nhập khoa Tim mạch can thiệp, bệnh viện Chợ Rẫy được CTMV từ 12/2014 đến 06/2015. Loại trừ bệnh nhân được chẩn đoán NMCT ST chênh lên. Thu thập những dữ kiện lâm sàng và cận lâm sàng trước và sau thủ thuật theo mẫu.

Kết quả: Tổng số 192 bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn, nam chiếm 65,6%, tuổi trung bình 64,8, tuổi thấp nhất là 32 và cao nhất là 94. Chẩn đoán NMCT không ST chênh lên chiếm 30,7%, đau thắt ngực không ổn định chiếm 41,2% và đau thắt ngực ổn định chiếm 28,1%. Nồng độ CKMB sau CTMV cao hơn so với thời điểm trước CTMV có ý nghĩa thống kê ở nhóm BN được CTMV trong vòng 24 giờ, có 1 mạch vành tổn thương và được đặt 1 stent mạch vành. Mức độ tăng CKMB sau CTMV tương quan thuận với đường huyết, mức độ hẹp mạch vành và chiều dài stent và tương quan nghịch với phân suất tống máu thất trái và chỉ số khối cơ thể. Nghiên cứukhông phát hiện trường hợp nào có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán NMCT loại 4a.

Kết luận: Mức độ thay đổi nồng độ CKMB sau CTMV tương đồng với nhiều nghiên cứu trên thế giới, tỉ lệ NMCT loại 4a là 0%.

Từ khóa: CKMB sau CTMV, NMCT loại 4a.

ABSTRACT :

Background: CKMB is one of popular cardiac biomarkerswhich has sensitivity and high specificity in the diagnosis of myocardial infarction. Recently, the role CKMB be widely used in the period after coronary intervention because of changes in various levels of these substance related to the long-term prognosis of coronary patients.

Objectives: Evaluating CKMB elevation after percutaneous coronary intervention (PCI) and associated factors, as well as the incidence of periprocedural myocardial infarction(type 4a MI).

Design: Longitudinal study

Method: Patients underwent PCI in the department of interventional cardiology at Cho Ray hospital from 12/2014 to 06/2015 wereincluded in the study. Those who were diagnosed with STEMI were excluded. The clinical and laboratorydata were collected before and after PCI.

Results: Out of 192 patients, male gender was 65.6%, mean age was 64.8, the youngest was 32, and the oldest was 94. NSTEMI was 30.7%, unstable angina was 41.2%, stable angina was 28.1%. CKMB levels after PCI weresignificantly higher than before PCI in patients whounderwent PCI within 24 hours from being admitted, those who had one coronary affected,and those who had had one stent. CKMB elevation after PCI was positive correlated withglycemia, severity of coronory stenosis, stent length and negative correlated with ejection fraction and body mass index. No patient was diagnosedwith postprocedure MI (type 4a MI).

Conclusion: CKMB elevation after PCI in this study correlated withothersstudies. The incidence of type 4a MI was none.

Keywords: CKMB after PCI, type 4a MI

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF