Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
ĐAU ĐẦU DO XUẤT HUYẾT NÃO TRONG GIAI ĐOẠN CẤP

Lê Văn Tuấn*, Men Puthik**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đau đầu là một triệu chứng thường gặp của xuất huyết não. Tỷ lệ đau đầu thay đổi tùy theo nghiên cứu khác nhau có thể do tiêu chí chọn mẫu. Mối liên quan giữa đau đầu và tiên lượng tử vong vẫn chưa khảo sát một cách đầy đủ và có nhiều kết quả khác nhau.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ và đặc điểm đau đầu do xuất huyết não, mối liên quan giữa đau đầu với các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và CT scan não. Xác định giá trị tiên lượng tử vong của triệu chứng đau đầu do xuất huyết não.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả tiền cứu, bệnh nhân xuất huyết não trong giai đoạn cấp và có thể cung cấp thông tin đáng tin cậy về đau đầu, đánh giá tử vong sau 30 ngày khởi phát xuất huyết não. Các biến số thu thập được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 16.0.

Kết quả: 105 bệnh nhân (52,5%) có triệu chứng đau đầu. Đau đầu thường là mức độ nặng 51,9%. Vị trí đau đầu thường gặp nhất là lan tỏa 47,6%. Có 7 yếu tố tiên đoán đau đầu quan trọng: tiền căn tăng huyết áp, tiền căn đau đầu, buồn nôn hoặc nôn, GCS<15, xuất huyết não bên phải, xuất huyết dưới lều, và tràn máu não thất.Tỷ lệ tử vong được ghi nhận 2,5%. Đau đầu là một yếu tố có giá trị tiên lượng tử vong sớm 30 ngày sau khởi phát xuất huyết não.

Kết luận: Đau đầu là một triệu chứng thường gặp của xuất huyết não và là một yếu tố tiên    lượng tử vong sớm 30 ngày.

Từ khóa: Đau đầu; Xuất huyết não; tiên lượng tử vong.

ABSTRACT :

Background: Headache is a common symptom in intracerebral hemorrhage. The headache frequency varies from study to study due to methodological differences. The relationship between headache and mortality prognosis are not fully clarified and the result are controversial.

Objective: The aim of the study is to clarify frequency and clinical features of headache in intracerebral hemorrhage. The study was undertaken to analyze the headache-associated factors, the possible related clinical, investigation test, head CT and the headache potential predictors of early mortality in intracerebral hemorrhage.

Methods: We prospectively studied 200 patients with acute intracerebral admitted within 7 days of symptoms onset. All patients able to provide reliable information on the presence or absence of onset headache. To evaluate the association between headache and 30 days mortality. We used SPSS ver. 16.0 and significance was set at p<0.05.

Results: One hundred and five (52.5%) patients experienced headache at stroke onset. Headache was severe in 51.9%. Bilateral headache was more frequent and seen in 47.6%. In a multivariate analysis, headache at stroke onset was positively associated with history of hypertension, previous history of headache, nausea or vomiting, GCS<15, right hemisphere hemorrhage, infratentorial hemorrhage, and intraveticular hemorrhage. A total of 5 out of 200 (2.5%) ICH patients died within 30 days of the onset of the ICH. It is noteworthy that headaches were associated with mortality within 30 days after the event.

Conclusion: Headache is a common symptom in intracerebral hemorrhage patients and predicts early 30 days mortality.

Key words: Headache; intracerebral hemorrhage; mortality prognosis 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF