Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÍNH ĐA HÌNH GEN CYTOCHROME P450 2C19 (CYP2C19) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MULTIPLEX REAL-TIME PCR

Vũ Diễm My*, Hoàng Thị Phương Chi**, Lương Bắc An*, Bùi Hữu Hoàng***, Đỗ Thị Thanh Thuỷ*

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Trong điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori (Hp), các thuốc ức chế bơm proton (proton pump inhibitors - PPIs) đóng vai trò quan trọng giúp duy trì tính bền vững và hoạt tính sinh học của kháng sinh, đồng thời kích thích vi khuẩn phát triển và trở nên nhạy cảm với thuốc. Phân họ enzyme cytochrome P450 2C (CYP2C) chịu trách nhiệm chuyển hoá các thuốc PPIs thông qua con đường sử dụng enzyme S-mephenytoin 4-hydroxylase, cụ thể là qua trung gian kiểu gen CYP2C19. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ đáp ứng với điều trị tiệt trừ Hp ngày càng giảm, một trong những nguyên nhân chủ yếu là việc ức chế toan không tốt do dùng thuốc PPIs không đủ liều lượng vì chuyển hoá thuốc bị ảnh hưởng bởi kiểu gen CYP2C19. Chính vì vậy việc xác định kiểu gen CYP2C19 giúp tối ưu hoá hiệu quả điều trị tiệt trừ Hp trên bệnh nhân.

Mục đích: Xây dựng quy trình Multiplex Real-time PCR với đoạn dò Taqman xác định tính đa hình kiểu gen CYP2C19 trên bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng do Hp.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Khảo sát nhiệt độ bắt cặp, nồng độ mồi, độ nhạy, độ đặc hiệu của phản ứng Multiplex Real-time PCR với đoạn dò Taqman. Kiểm chuẩn lại bằng phương pháp giải trình tự. Tiến hành thu nhận mẫu sinh thiết dạ dày của bệnh nhân nhiễm Hp, ly trích thu DNA, thực hiện phản ứng Multiplex Real-time PCR, phân tích kết quả và xác định kiểu gen CYP2C19.

Kết quả: Xây dựng thành công quy trình Multiplex Real-time PCR xác định kiểu gen CYP2C19 bằng đoạn dò Taqman với nồng độ mồi là 500nM, nồng độ đoạn dò là 250nM, nhiệt độ lai là 58oC với độ nhạy là 50 bản sao/phản ứng. Áp dụng quy trình xác định kiểu gen CYP2C19 trên 110 bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng.

Kết luận: Nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình và ứng dụng thành công phương pháp Multiplex Real-time PCR với đoạn dò Taqman xác định kiểu gen CYP2C19.

Từ khoá: CYP2C19, Helicobacter pylori, Real-time PCR, thất bại điều trị.


ABSTRACT :

Background: In the eradicative treatment of Helicobacter Pylori (Hp), proton pump inhibitors (PPIs) have important roles for maintaining the active of antibiotics, it also made Hp more respond with drugs. PPIs was metabolized by the catalysis of enzyme S-mephenytoin 4-hydroxylase (CYP2C19) that belongs to cytochrome P450 2C (CYP2C) subfamily. The variants of CYP2C19 create the wide spectrum of enzyme activity that affect on acting of intragastric pH in patients. Therefore, the efficacy of Hp eradicative treatment was reduced. Hence, identification of CYP2C19 genotype of patients will help to enhance the treatment results.

Objectives: Optimizing Real-time PCR procedure with Taqman probe for detecting CYP2C19 genotype.

Methods: This isa cross section study. We optimized the anneling temperature, primer concentration, sensitivity and specificity of Real-time PCR procedure. Sanger sequencing was used for double check the results. The biopsy of ulcer patients was collected for DNA extraction, Real-time PCR to define the CYP2C19 genotypes.

Results: Real-time PCR was optimized completely with primer concentration was 500nM, Taqman probe concentration was 250nM, anneling temperature was 580C and specificity was 50 copies/reaction. We also successfully applied procedure for identifying CYP2C19 genotype of 110 ulcer patients.

Conclusions: Successfully established Real-time PCR procedure with Taqman probe in diagnosis of CYP2C19 polymorphism.

Key words: Real-time PCR, CYP2C19 polymorphism, Helicobacter pylori, eradicative treatment

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF