Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
KHẢO SÁT DỊCH TRÍCH TỪ HOA DỪA CẠN (CATHARANTHUS ROSEUS) ỨC CHẾ VIRUS DENGUE TRONG KỲ NGUYÊN PHÂN TẾ BÀO GAN

Nguyễn Văn Linh*, Phạm Thị Bảo Trân*, Lê Thị Chi**, Bùi Chí Bảo***, Châu Gia Các****

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây nên bởi virus Dengue, lưu hành chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở bệnh nhân SXHD chức năng gan bị rối loạn, tế bào gan người là tế bào đích của virus khi xâm nhiễm và quá trình nhân bản của virus gây ra tiến trình hoại sinh trong tế bào này. Do chưa có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu nên tỉ lệ người mắc bệnh và tử vong không ngừng gia tăng. Điều này trở thành mối quan ngại lớn đối với sức khỏe cộng đồng trên bình diện quốc tế. Vì thế, việc tìm ra những dược liệu có khả năng ức chế quá trình nhân bản của virus đang được quan tâm trong thời gian gần đây. Cây dừa cạn (Catharanthus roseus) chứa những hợp chất có hoạt tính sinh học như alkaloid có khả năng ức chế quá trình phân bào. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát hiệu quả của dịch trích từ hoa dừa cạn trong việc ức chế sự nhân bản virus Dengue trong kỳ nguyên phân tế bào gan.

Mục tiêu: Khảo sát hiệu quả ức chế sự nhân bản của virus Dengue trong tế bào gan bằng thuốc trích từ hoa dừa cạn.

Phương pháp: Thu dịch trích từ hoa dừa cạn trắng và kiểm tra độ tinh sạch bằng phương pháp HPLC. Xác định khả năng sống của tế bào khi nhiễm virus Dengue qua phương pháp xác định chỉ số MOI. Khảo sát nồng độ dịch trích từ hoa dừa cạn lần lượt là 100 ng/ml, 200 ng/ml, 300 ng/ml để xác định nồng độ ức chế nhân bản của virus nhưng tế bào gan vẫn sống. Đánh giá tác động của thuốc lên tế bào đã nhiễm virus Dengue bằng phương pháp nhuộm miễn dịch huỳnh quang và biểu hiện RNA của virus thông qua phương pháp RT-PCR.

Kết quả: Dịch trích từ mẫu hoa khô cho chất lượng tốt hơn mẫu tươi. Tại chỉ số MOI 50 số tế bào bị nhiễm virus còn sống chiếm tỉ lệ khoảng 80% cao hơn MOI 10 và MOI 100. Tế bào gan có tỷ lệ sống cao giảm khả năng nhân bản của virus Dengue khi xử lý thuốc ở nồng độ 100 ng/ml. Kết quả kiểm tra RT-PCR cũng cho thấy thuốc hiệu quả ức chế quá trình nhân bản của virus Dengue.

Kết luận: Dịch trích từ hoa dừa cạn có hiệu quả làm giảm sự nhân bản của virus Dengue trong kỳ nguyên phân tế bào gan.

Từ khoá: Hoa dừa cạn, sốt xuất huyết, DEN-2, tế bào Chang Liver.

ABSTRACT :

Background: Dengue hemorrhagic fever (DHF) is an acute infectious disease caused by Dengue virus in tropical and subtropical regions. Dengue virus infected human liver cells and replicated, leading to dysfunctions and damages to liver cells. Currently, there are no preventive vaccine or specific drugs. Disease prevalent and mortality are inscreased continuously. Thus, DHF is a major concern in global health care. New drugs that inhibit viral RNA replication are required. Catharanthus roseus contains biological compounds such as alkaloid which can inhibit mitosis. In this study, we investigate the inhibition effect of drug extracted from Catharanthus roseus in viral RNA replication on mitosis of liver cells.

Objectives: Investigate the inhibition effect of drug extracted from Catharanthus roseus in viral RNA replication on mitosis of liver cells.

Methods: Drug extracted from Catharanthus roseus was collected and checking purity by HPLC technique. Cell survival ability that infected by Dengue virus was measured by MOI index. Drug extracted with concentration of 100 ng/ml, 200 ng/ml, 300 ng/ml was used to test inhibition effects. Drug effects was evaluated by immunocytochemistry and RT-PCR for RNA expression.

Results: Drug extracted from dried materials are better than fresh materials. At MOI 50, cell survival was 80% which is higher than at MOI 10 and MOI 100. Survival rate is high and viral replication is decreased when treated with drug at 100 ng/ml. RT-PCR results showed that drug can inhibit viral RNA replication.

Conclusions: Drug extracted from Catharanthus roseus can inhibit viral RNA replication in liver cell mitosis.

Keywords: Catharanthus roseus, Dengue Hemorrhagic Fever, DEN-2, Chang Liver cells.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF