Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
TỶ SUẤT NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM CẤP TÍNH TRONG CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

Nguyễn Thị Huỳnh Mai*, Lê Hoàng Ninh**, Trịnh Thị Hoàng Oanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tại Việt Nam, số liệu thống kê ngộ độc thực phẩm (NĐTP) trong toàn quốc được ước lượng dựa trên số vụ và người mắc trong các vụ NĐTP cấp tính hiện chưa có số liệu NĐTP trong cộng đồng, do vậy các số liệu chưa thể hiện đúng tầm vóc của vấn đề. Do đó việc xác định tỉ suất ngộ độc thực phẩm cấp tính trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết, kết quả nghiên cứu sẽ giúp các cơ quan chức năng có cơ sở khoa học để có các chương trình, kế hoạch phòng chống NĐTP cho cộng đồng nhằm góp phần bảo vệ sức khoẻ cho người dân.

Mục tiêu: Xác định tỷ suất hiện mắc NĐTP cấp tính xảy ra trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu được tiến hành điều tra tại 30 cụm dân cư với 4.593 người của 1.170 hộ gia đình được điều tra và 595 cơ sở điều trị (86 bệnh viện có khoa tiêu hóa, 190 Phòng khám đa khoa và 319 Trạm Y tế phường, xã) trong 2 tuần từ 20/3/2013 đến 31/3/2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Tỷ lệ mới mắc NĐTP thỏa theo định nghĩa trong 2 tuần tại thành phố Hồ Chí Minh là 1,89% (KTC 95% 1,49 - 2,28). Ước tính tỷ lệ mới mắc NĐTP trong 1 năm là 49,25% (KTC 95% 47,8- 50,6). Tỷ lệ mới mắc NĐTP trong các cơ sở điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tuần là 0,00156 % (KTC 95% 0,0012 - 0,0018). Địa điểm ăn uống liên quan NĐTP là tiệm cơm (54,0%) và tại nhà (27,6%).

Kết luận: Tỷ lệ mới mắc NĐTP trên cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh là rất cao và cao hơn số mc bệnh ghi nhận theo hệ thống báo cáo y tế. Điều này cho thấy nguy cơ cao dịch bệnh truyền qua thực phẩm, do đó ngành y tế cần có chương trình, kế hoạch phòng chống NĐTP cho người dân và thiết lập hệ thống ghi nhận, giám sát ca bệnh trong cộng đồng để kịp thời phát hiện và xử lý chùm ca bệnh, dịch bệnh lây qua thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Từ khóa: ngộ độc thực phẩm, tỷ lệ mới mắc, Tp. Hồ Chí Minh.

ABSTRACT :

Background: In Vietnam, incidence of food poisoning is reported from hospital-based cases and outbreak cases, which would underestimate the magnitude of the problem. Hence the determination of incidence of acute food poisoning in the community in Ho Chi Minh City is necessary, the results will help the authorities have a scientific basis for the prevention plan to protect people’s health.

Objecctives: To identify incidence rate of acute food poisoning at Ho Chi Minh city, in 2013.

Materials and method: A prospective cohort study was conducted using PPS sampling. Data of food poisoning cases among 4,593 people from 1,170 households and 595 treatment facilities (86 hospitals, 190 polyclinics and 319 commune health centers) were collected for 2 weeks from 20.03.2013 to 31.03.2013 in the city of Ho Chi Minh. Incidence of acute food poisoning in one year was estimated based on the WHO’ guidelines.

Result: Incidence of acute food poisoning as defined in 2 weeks in Ho Chi Minh City was 1.89%(CI 95% 1.49 – 2.28), estimation of incidence of acute food poisoning is 49.25% (CI 95% 47.8- 50.6) for 1 year (2013). Incidence of acute food poisoning recorded from the treatment facilities in Ho Chi Minh city in 2 weeks was 0.00156% (CI 95% 0,0012 – 0.0018). Majority acute food poisoning cases were related to restaurants (54%) and home (27.6%).

Conclusion: Results showed that the incidence of acute food poisoning among peole living in Ho Chi Minh City was very high and higher more 1000 times compared those in treatment facilities. This revealed a high risk of food borne disease, therefore it is necessary to have not only intervention programs for preventing food poisoning to community but also setting up a surveillance system to monitor, detect and treat cases or case clusters effectively.

Key words: food poisoning, incidence, Ho Chi Minh City.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF