Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
TỶ LỆ THỪA CÂN, BÉO PHÌ Ở TRẺ 3-6 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NONTHÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Bùi Xuân Thy*, Trần Thị Minh Hạnh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thừa cân và béo phì là vấn đề sức khỏe cộng đồng ưu tiên của các nước đang phát triển. Vũng Tàu là thành phố đô thị loại 1, có tốc độ đô thị hóa nhanh và thunhập bình quân đầu người cao so với cả nước, nhưng hiện nay chưa có thông tin về tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ mầm non.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ 3 – 6 tuổi và một số yếu tố liên quan tại các trường mầm non thành phố Vũng Tàu.

Phương pháp nghiên cứu: Điều tra cắt ngang được thực hiện trên 840 trẻ từ 3 – 6 tuổi tại 20 trường mầm non thành phố Vũng Tàu. Đối tượng được đo chiều cao, cân nặng; phụ huynh và giáo viên của những trẻ tham gia điều tra cung cấp những thông tin liên quan theo bảng câu hỏi soạn sẵn.

Kết quả: Tỷ lệ thừa cân và béo phì của trẻ mầm non ở Vũng Tàu năm học 2014-2015 là 36,4%, trong đó tỷ lệ béo phì là 18,2%. Trẻ có cha và mẹ thừa cân, béo phì thì có tỷ lệ thừa cân, béo phì cao gấp 1,72 lần (KTC 95%: 1,29-2,30) so với những trẻ có cha mẹ bình thường. Những trẻ được đánh giá là háu ăn có tỷ lệ thừa cân béo phì cao gấp 1,80 lần (KTC 95%: 1,41-2,29) so với trẻ ăn bình thường. Trẻ thường xuyên xem tivi có tỷ lệ thừa cân béo phì cao gấp 2,12 lần (KTC 95%: 1,22-3,70) so với những trẻ không xem.

Kết luận: Thực trạng thừa cân và béo phì của trẻ mầm non rất cao. Cần có chương trình giáo dục, tập huấn về dinh dưỡng, vận động và cách đánh giá thừa cân, béo phì cho phụ huynh, giáo viên biết, để phối hợp phòng ngừa thừa cân, béo phì cho trẻ.

Từ khóa: Béo phì, thừa cân và béo phì, trẻ mầm non.

ABSTRACT :

Background: Overweight and obese children are the priority problems of developing countries. Vung Tau city is urban area of grade 1, with the speed of rapid urbanization and per capita income higher than the national average, but there is no information on overweight and obese children in Kindregartens currently.

Objectives: To determine the prevalence of overweight and obese children 3-6 years old and some related factors in Kindergartens at Vung Tau city.

Methods: The descriptive cross-sectional study was performed in 840 children from 3 to 6 years old at 20 Kindergartens in Vung Tau city. They were measured height and weight. Their parents and teachers provided relevant information according to prepared questionnaire.

Results: The prevalance of overweight and obese children in Kindergartens at Vung Tau city in 2014 to 2015 was 36.4%, in that the obesity rate was 18.2%. Children whose parents with overweight, obese status have the overweight or obese pervalance higher than those having normal parents 1.72 times (95% CI: 1.29 -2.30). These gluttonous children have this proportion higher than people with normal feeding 1.80 times (95% CI: 1.41 to 2.29). This prevalence in children often watch television higher than those without watching 2.12 times (95% CI: 1.22 to 3.70).

Conclussion: The overweight and obese reality of preschool children is very high. There should be educational programs, training on nutrition, exercise and how to assess overweight and obese children for parents, teachers to coordinate in prevention this problems.

Key words: obesity, overweight and obesity, children. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF