Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM THẬN BỂ THẬN SINH KHÍ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

Nguyễn Lê Hoàng Anh**, Nguyễn Tuấn Vinh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: viêm thận bể thận sinh khí (VTBTSK) là một nhiễm trùng hoại tử cấp tính hiếm gặp của chủ mô thận và viêm quanh thận do vi khuẩn sinh khí gây ra. Từ khi phát hiện ca đầu tiên đến nay, thế giới ghi nhận trên 600 trường hợp VTBTSK. Tại Việt Nam, Ngô Xuân Thái báo cáo 22 trường hợp trong vòng 30 tháng. Phác đồ điều trị VTBTSK chưa được đánh giá cụ thể. Trước đây, việc cắt thận được cho là cần thiết để giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, hiệu quả của kháng sinh và mở thận ra da đang dần được chứng tỏ. Một trường hợp VTBTSK đáp ứng tốt với điều trị nội khoa kết hợp dẫn lưu áp-xe tại bệnh viện (BV) Bình Dân đã củng cố thêm cho phác đồ phối hợp này.

Thiết kế nghiên cứu: mô tả một trường hợp bệnh.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân nữ, đái tháo đường (ĐTĐ) không kiểm soát, được chẩn đoán VTBTSK bằng chụp cắt lớp điện toán có cản quang (CT scan). Chức năng thận được đánh giá trước và sau điều trị dựa trên xét nghiệm creatinin máu. Ertapenem 1g/ngày x 14 ngày phối hợp rạch, dẫn lưu ổ mủ được chỉ định cùng với điều chỉnh đường huyết. Cấy mủ và làm kháng sinh đồ được thực hiện. Xuất viện ngày thứ 18 sau điều trị. Tái phát sau 2 tuần và nhập viện lại trong tình trạng sốt, đau hông lưng, đường huyết tăng cao.

Kết quả: lâm sàng và các chỉ số cận lâm sàng cải thiện tốt vào ngày thứ 7 sau tái nhập viện. Dự kiến xuất viện sau khi điều trị đủ liều kháng sinh.

Kết luận và khuyến nghị: kháng sinh phổ rộng phối hợp mở thận ra da, ổn định đường huyết đã tỏ ra hiệu quả trong điều trị VTBTSK trên cơ địa ĐTĐ. Nên tiến hành các nghiên cứu để có thể xác định cụ thể hơn các đặc điểm dịch tễ và bệnh học của VTBTSK tại Việt Nam.

Từ khóa: Viêm thận bể thận sinh khí, đái tháo đường, dẫn lưu quanh thận, nhiễm trùng huyết.

ABSTRACT :

Introduction: Emphysematous pyelonephritis (EPN) is an acute necrotizing parenchymal and perirenal infection caused by gas-forming uropathogens. From the first case, there are about 600 cases of EPN reported in the literature. In Viet Nam, Ngo Xuan Thai reported 22 cases within 30 months. Guideline on EPN is not evaluated clearly. Nephrectomy used to be considered the best method to reduce the mortality rate(3,6). Nowaday, efficacy of antibiotic and nephrostomy is increasing in EPN treatment. A case of EPN is successfully cured by antibiotic with abscess drainage at Binh Dan hospital, which reinforces this combined procedure.

Study design: a case report.

Method and subjects: a case of an 57 – year – old uncontrolled diabetic women is diagnosed EPN by CT-scan. Function of kidney is evaluated before and after treatment by serum creatinin. Ertapenem 1g/day x 14 days combined with perinephric drainage and controlled glycemia. Purulent culture and antibiogram are indicated. Patient is discharged from the hospital on day 18th after treatment. Patients is re-hospitalized after two weeks of initial treatment because of her fever, flank pain, hyperglycemia.

Results: clinical and paraclinical signs improve well after 7 days from readmittance. The patient will be discharged from the hospital after completing antibiotic dosing.

Conclusion: extended spectrum antibiotics combining with nephrostomy and controlling blood glucose is the effective procedure for emphysematous pyelonephritis among diabetic patient. Researches on epidemiology and pathology of EPN should be conducted in Viet Nam.

Key words: Emphysematous pyelonephritis, diabetes mellitus, perinephric drainage, sepsis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF