Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
LỢI ÍCH CỦA MÁY SOI MỀM TRONG LƯỢNG GIÁ BỆNH NHÂN HẸP NIỆU ĐẠO

Trang Võ Anh Vinh*, Dương Hoàng Lân*, Đỗ Lệnh Hùng**, Phạm Phú Phát*, Trần Thanh Nhân*, Nguyễn An Lạc*, Nguyễn Tiến Đệ*, Vĩnh Tuấn*, Trần Vĩnh Hưng*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trong bệnh lý hẹp niệu đạo nhất là những hẹp phức tạp, hẹp bít niệu đạo sau do chấn thương gãy xương chậu hay hẹp tái phát đều mang đến những khó khăn trong chẩn đoán và điều trị. Soi niệu đạo, chụp UCR (Retrograde Urethrogram) và VCUG (Voiding Cystourethrogram) là tiêu chuẩn chẩn đoán, đánh giá, nhưng đôi lúc cũng gặp khó khăn việc xác định chiều dài đoạn hẹp nên việc dùng máy soi mền hỗ trợ lượng giá bệnh nhân hẹp niệu đạo cho biết nhiều thông tin hữu ích.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành lượng giá những bệnh nhân Hẹp niệu đạo có UCR và VCUG không cung cấp đủ thông tin về đoạn hẹp từ 1 tháng 7 năm 2015 đến 30 tháng 9 năm 2015 tại bệnh viện Bình Dân, mô tả những đặc điểm lâm sàng được lượng giá thêm từ việc sử dụng máy soi mềm soi từ lỗ mở bàng quang ra da đến cổ bàng quang, soi đến đầu gần đoạn hẹp, sau đó bơm thuốc cản quang từ máy soi mềm cùng lúc kết hợp bơm thuốc cản quang ngược dòng từ miệng sáo để chụp phim niệu đạo cản quang (soi chụp niệu đạo kết hợp).

Kết quả: Qua khảo sát 12 trường hợp có soi chụp niệu đạo kết hợp chúng tôi nhận thấy: 3 TH lạc đường trong hẹp niệu đạo tái phát, 2 TH sỏi niệu đạo trong hẹp phức tạp, 100% định lại kích thước đoạn hẹp.

Kết luận: Dưới sự hỗ trợ của máy soi mềm, trước phẫu thuật giúp chẩn đoán chính xác vị trí và chiều dài đoạn hẹp, mô tả chính xác sự phức tạp của đoạn hẹp giúp phẫu thuật viên tiên lượng mức độ khó cuả cuộc phẫu thuật.

Từ khóa: Hẹp niệu đạo, Soi niệu đạo máy soi mềm.

ABSTRACT :

Purpose: Finding these useful information about the length and the complex posterior urethral stricture when we connect the information of RUG (Retrograde Urethrogram), VCUG (Voiding obtaining a cystourethrogram) with flexible scope and X-ray.

Materials and methods: From July 1, 2015 to September 30, 2015 at Binh Dan Hospital, a total of 12 patients with recurrent or complex urethral stricture were detected with RUG, VCUG and flexible Scope and X-ray.

Results: With our study, a total of 12 patients, there are 3/12 patients with difference line in recurrent urethral stricture, 2/12 patients with urethral stone in complex urethral stricture and 12 patients are redefined the actual stricture length. The combination flexible scope and X-ray with RUG, VCUG help to diagnostic the exact location and length of recurrent or complex posterior urethral stricture.

Keywords: Retrograde Urethrogram, Voiding Cystourethrogram.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF