Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA CÂY NGÒ [Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.] Apiaceae

Hà Thị Thu Hiền*, Dương Nguyên Xuân Lâm*, Liêu Hồ Mỹ Trang*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Cây Ngò (Chervil, Garden Chervil) có tên khoa học là Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., là một loài cây cỏ thuộc họ Hoa tán (Apiaceae), chưa được mô tả trong các tài liệu thực vật học của Việt Nam và cả Thực vật chí của ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam. Cây được thu hoạch trước khi ra hoa dùng để hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu, long đờm; nước ép được dùng chữa phù, viêm khớp và bệnh ngoài da mãn tính. Nghiên cứu của chúng tôi là mô tả đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây Ngò nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu về thực vật học để giúp nhận diện và bổ sung loài này vào danh sách thực vật có ở Việt Nam.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây Ngò nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu về thực vật học để giúp nhận diện và bổ sung loài này vào danh sách thực vật có ở Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả đặc điểm hình thái và giải phẫu. Định tên khoa học của mẫu khảo sát bằng cách sử dụng khóa phân loại thực vật có hoa có trong thực vật chí và so sánh đặc điểm hình thái của loài khảo sát với phần mô tả, hình vẽ hay ảnh chụp trong các tài liệu.

Kết quả: Cây Ngò là cỏ sống hai năm, cao 20-35 cm. Thân màu lục, tiết diện đa giác, đường kính 4-5 mm, mặt ngoài nhẵn và có gân dọc. Lá đơn, mọc so le, không có lá kèm, bẹ lá ôm thân. Phiến lá xẻ thùy hình lông chim, mép có răng cưa. Cụm hoa là tán kép. Hoa nhỏ, đều, màu trắng. Lá đài tiêu giảm thành vòng quanh đỉnh bầu. Cánh hoa rời, đều, thuôn với phần phụ ở đỉnh cong gập vào trong. Nhị 5, xếp xen kẻ với cánh hoa; bao phấn hai ô, hướng trong, nứt dọc. Nhụy gồm 2 lá noãn, bầu dưới 2 ô; vòi nhụy 2, rất ngắn. Đĩa mật hình khối bao quanh gốc vòi nhụy. Quả bế đôi, dài 5-7 mm; hai phần quả khi chín tách rời. Vi phẫu rễ có libe 2 tạo thành các chùy, gỗ 2 chiếm tâm. Vi phẫu thân có mô dày góc từng cụm, hệ thống dẫn gồm 20-23 bó libe-gỗ. Vi phẫu lá một bó libe-gỗ to ở gân giữa. Ống tiết kiểu ly bào có ở rễ, thân, lá và vỏ quả. Vi phẫu phần quả có cạnh lồi không rõ, ở mỗi rãnh có bó libe-gỗ và túi tiết; giữa hai phần quả thường có một u lồi.

Kết luận: Cây Ngò [Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.] có ở Việt Nam và đã được mô tả chi tiết về hình thái và đặc điểm giải phẫu.

Từ khóa: Anthriscus cerefolium, hình thái, giải phẫu.

ABSTRACT :

Background: Chervil or Garden Chervil [Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.] is a herb in the Apiaceae family, not be described in the botany document of Vietnam and the Flora book of Cambodia, Laos and Vietnam. Herb are harvested before flowering, used to support as digestive, diuretic, expectorant; juice of herb is used to treat edema, arthritis and chronic skin diseases. Our study aimed at characterizing the morphology and anatomy of chervil to provide a botany database to identify and add this species to the list of plants in Vietnam.

Objectives: Describe the morphological and anatomical characteristics of chervil to provide a botany database to identify and add this species to the list of plants in Vietnam.

Methods: Description of morphological and anatomical characteristics. The scientific name of species is determined by using key flora and comparing morphological characteristics of the herb survey species and relying on the documents.

Results: Chervil is biennial herbs, 20-35 cm high. The stem is green, polygonal cross section, diameter 4-5 mm, outer surface is smooth and ribbed vertical. Leaves alternate, stipules absent; petiole usually sheathing at base; leaf blade pinnatately dissected, margin serrate. Florescence compound umbels. Flower small, regular, white. Calyx teeth obsolete forming a ring around the top of the ovary. Petals 5, white, oblong with a narrow inflexed apex. Stamens 5, alternating petals; anthers 2-locular, introse, dehiscing by longitudinal slits. Carpels 2, joined to form a 2-locular inferior ovary, swollen at base to form a nectariferous disk; two styles short. Fruit of two maricarps, 5-7 mm long, separating at maturity from the central axis (carpophore) into 2 indehiscent mericarps. Root anatomy: The secondary phloem forming panicles, the secondary xylem appears circular and occupies center. Stem anatomy: Collenchyma occurs in the angles, 20-23 vascular bundles. Leaf anatomy: one big bundle of phloem-xylem in midrib. Schizogenous ducts in roots, stems, leaves and pods. Fruit anatomy: Unclear convex edge, primary vascular tissue and vittae in the groove; convex part between 2 indehiscent mericarps.

Conclusion: Chervil [Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.] in Vietnam and has been described in detail on morphological and anatomical features.

Key words: Anthriscus cerefolium, morphology, anatomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF