Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KEM AZELAIC ACID 20% TRONG ĐIỀU TRỊ RÁM MÁ Ở PHỤ NỮ CÓ THAI

Lê Thái Vân Thanh, Trần Lan Anh

TÓM TẮT :

Mở đầu và mục tiêu: Rám má là tình trạng gia tăng sắc tố da giống mặt nạ gặp trên phụ nữ mang thai. Đây là tình trạng rối loạn sắc tố da mắc phải, thường gặp, mạn tính. Tuy nhiên, hầu như không có các nghiên cứu can thiệp để tẩy rám má ở phụ nữ mang thai. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả điều trị rám má thai kỳ bằng phương pháp bôi kem tẩy rám azelaic acid 20% (Anzela®) so với mang khẩu trang.

Đối tượng - Phương pháp Nghiên cứu can thiệp (bôi kem tẩy nám Anzela®) có đối chứng (mang khẩu trang) kết hợp theo dõi dọc (tiến cứu) theo thời gian được tiến hành trên phụ nữ mang thai có hoặc không bị rám má trong thai kỳ đến khám tại Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM - cơ sở 4 (nay là Bệnh viện Phụ Sản Mê-kông TP.HCM), từ 02/2011- 03/2013.

Kết quả Có 57 thai phụ (41%) bôi kem Anzela® (nhóm AzA) và 44 thai phụ (31%) đeo khẩu trang (nhóm KT). Sau 5 lần theo dõi, chỉ số MASI và L không thay đổi trong nhóm AzA. Rám má nặng hơn trong nhóm KT (p<0,05). Điều này được thể hiện qua giá trị L giảm từ lần theo dõi thứ hai và chỉ số MASI tăng từ lần theo dõi thứ ba (so với lúc đầu). Có sự khác biệt trong giá trị L và chỉ số MASI giữa hai nhóm (p<0,001) bắt đầu từ sau 4 tháng can thiệp. Trong nhóm AzA, tác dụng phụ không còn sau 3 tháng.

Kết luận Rám má cải thiện tăng dần trong nhóm AzA, rõ nhất sau 3 tháng can thiệp. Rám má trong nhóm KT tăng nặng. So sánh hiệu quả giữa hai nhóm, rám má trong nhóm AzA có cải thiện nhiều hơn so với nhóm KT. Tác dụng phụ thường nhẹ và biến mất sau 4-5 tháng can thiệp bằng kem Anzela®.

Từ khóa: rám má, thai kỳ, azelaic acid.

ABSTRACT :

Background and objectives Melasma is a phenomenon that increases melanin in the facial skin, is very common in women especially during pregnancy. This is an acquired, common and chronic condition. However, almost no interventional study has been done to treat melasma during pregnancy. This study was to compare the effectiveness of melasma treatment by topical azelaic acid 20% cream and mask.

Method An interventional study with control group in combination with prospective observation was completed by 101 pregnant women at the University Medical Center - branch 4 (named Obstetric and Gynecological Hospital Mekong of HCM City at present), from February 2011 to March 2013.

Results There were 57 pregnant women (41%) applied azelaic acid cream 20% (belong to AzA group) and 44 ones (31%) wore mask (belong to Mask group). After 5 times of tracking, the index MASI and L virtually unchanged in AzA group. Melasma aggravated in Mask group (p<0.05). This was presented by the value L decreased from the 2nd time and the index MASI increased from the 3rd time (compared to time 0). There was difference in the index MASI between AzA group and Mask group (p<0.001) started to appear after 4 months of intervention (p=0.01). In AZA group, from 3rd time there was no difference in the rate of side effects as compared to time 0.

Conclusion AzA group had clinical improvement incrementally, the most obvious improvement could be seen after 3 months of the intervention. Melasma in Mask group aggravated. Comparing the effectiveness between the groups, treating melasma in AzA group had much better improvement than in Mask group in pregnant women. Finally side effects were mild and disappeared after 4-5 months of the intervention by Anzela® cream.

Keyword: melasma, pregnancy, azelaic acid.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF