Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH LÀM TRẮNG DA CỦA RAU DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB.) TRÊN DÒNG TẾ BÀO U HẮC TỐ B16F10 ỨNG DỤNG TRONG MỸ PHẨM

Nguyễn Hoàng Dũng*,***,Lê Quỳnh Loan*, Kim Eun-Ki**, Lê Văn Minh***, Đặng Trần Quân****, Trần Thị Thanh Loan****

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hiện nay, có rất nhiều hóa chất được dùng làm trắng da trong mỹ phẩm như hydroquinone, corticosteroid và những sản phẩm có chứa thuỷ ngân. Tuy nhiên, những chất này đều có những nhược điểm riêng như kém bền, gây tác dụng phụ bất lợi hoặc không an toàn cho sức khỏe người dùng.

Mục tiêu: Tìm kiếm các hợp chất mới có nguồn gốc tự nhiên có khả năng làm trắng da ứng dụng trong mỹ phẩm.

Phương pháp: Khảo sát hoạt tính làm trắng da cũng như độc tính của rau diếp cá (Houttuynia cordata Thunb.) trên dòng tế bào da u sắc tố B16F10. Đồng thời, khảo sát ảnh hưởng của rau diếp cá lên hoạt tính tyrosinase cũng như khả năng bắt gốc tự do của rau diếp cá.

Kết quả: Ở nồng độ cao 200μg/ml, chiết xuất rau diếp cá không gây bất kỳ độc tính trên dòng tế bào da u sắc tố B16F10. Tiến hành khảo sát hoạt tính cao dịch chiết methanol rau diếp cá cho thấy rau diếp cá ức chế 24,8% quá trình tổng hợp hắc tố (melanin) ở nồng độ 100μg/ml. Khi tiến hành khảo sát hoạt tính chống oxy hóa, rau diếp cá cho thấy có hoạt tính bắt gốc tự do cao với IC50 = 7,71μg/ml.

Kết luận: Những kết quả nhận được đã cho thấy rau diếp cá có rất nhiều triển vọng ứng dụng trong mỹ phẩm như là một thành phần an toàn và làm trắng da.

Từ khóa: gen sinh u hắc tố, trắng da, thảo dược, Houttuynia cordata Thunb.

ABSTRACT :

Background: Many of the traditionally used skin lightening products such as hydroquinone, corticosteroids and mercury-containing products are still used in many countries, in spite of serious health concerns, including irreversible cutaneous damage, ochronosis, accumulating of mercury in the body.

Objectives: To find efficient natural depigmenting agents could be used in cosmetics.

Method: We examined several Houttuynia cordata Thunbfor melanogenesis inhibition and toxicity. The effect of Houttuynia cordata Thunb on tyrosinase activity and free scavenging activity was also investigated.

Results: Houttuynia cordata Thunb exhibited low cytotoxicity at even high concentration (200 mg/ml). The effects on melanogenesis of cultured B16 melanoma cells, mushroom tyrosinase activity, and free radical scavenging activity were further assessed. The methanol extracts of this plant showed the suppression of melanin synthesis. Melanin content was dose dependently decreased by this herb extract as compared with control cells. It also showed good anti-oxidative activity (IC50 =7.71 mg/ml) and inhibited cellular tyrosinase activity

Conclustion: This result showed that Houttuynia cordata Thunb extract might be useful and safe as a new whitening agent in cosmetics.

Key words: melanogenesis, depigmentation, herbs, Houttuynia cordata Thunb.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF