Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
NỒNG ĐỘ AXIT URIC HUYẾT THANH TRÊN BỆNH NHÂN VẢY NẾN

Nguyễn Tâm Anh*, Lê Ngọc Diệp**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh vảy nến liên quan đến các rối loạn chuyển hóa và bệnh lý tim mạch. Giống như bệnh vảy nến, sự phát triển của dịch tễ học đã ghi nhận axit uric có liên quan chặt với các rối loạn chuyển hóa, tình trạng tăng axit uric là yếu tố tiên lượng nặng và tử vong trong các bệnh lý tim mạch. Nồng độ axit uric huyết thanh được ghi nhận có tăng trên bệnh nhân vảy nến và những nghiên cứu gần đây còn ghi nhận mối liên quan giữa mức độ nặng của vảy nến và nồng độ axit uric trong máu.

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát nồng độ axit uric trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến tại bệnh viện Da Liễu TP.HCM và phân tích mối liên quan giữa nồng độ axit uric và một số đặc điểm lâm sàng của bệnh vảy nến.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang phân tích trên 104 bệnh nhân vảy nến điều trị tại bệnh viện Da Liễu TP.HCM.

Kết quả: Khi so sánh với nhóm người bình thường, nhóm bệnh nhân vảy nến có nồng độ axit uric cao hơn hẳn (5,55 + 1,59 vs 4,41 + 1,17 mg/dl, p<0,001) và tỷ lệ phần trăm số ca có nồng độ axit uric huyết thanh tăng trong nhóm bệnh vảy nến cao hơn hẳn với nhóm người bình thường (24,04% và 5,71%, p<0,001). Phân tích hồi quy logistic 3 yếu tố có thể gây tăng axit uric huyết thanh là giới tính, BMI và PASI cho kết quả chỉ có yếu tố PASI là yếu tố nguy cơ độc lập dẫn đến tăng axit uric huyết thanh ở bệnh nhân vảy nến (p<0,05 và OR= 1,09). Không có mối liên quan giữa tuổi khởi phát, thời gian bệnh với nồng độ axit uric huyết thanh.

Kết luận: Tình trạng tăng axit uric huyết thanh thường gặp ở bệnh nhân vảy nến. Chúng tôi ghi nhận có mối liên quan giữa nồng độ axit uric huyết thanh và chỉ số PASI.

Từ khóa: Bệnh vảy nến, vảy nến khớp, axit uric.

ABSTRACT :

Background: Psoriasis is closely associated with features of the metabolic syndrome and cardiovascular disease. Similarly to psoriasis, growing epidemiologic evidence suggests that elevated levels of serum uric acid concentration (SUAC) are strongly associated with features of the metabolic syndrome and predict increased risk of cardiovascular mortality and morbidity. Hyperuricaemia is a common finding in patients with psoriasis and previous studies have reported inconsistent results about the association between serum uric acid concentration and severity of the disease.

Objective: To define SUAC in psoriasis patients at Dermato-venereological hospital and assess any association between SUAC and clinical features of psoriasis.

Method: Cross-sectional data from 104 patients with psoriasis who visited our clinic were analysed.

Results: Compared with control subjects, psoriatic patients had higher SUA levels (5.55 + 1.59 vs 4.41 + 1.17 mg/dl, p<0.001) and a remarkably greater prevalence of asymptomatic hyperuricemia ((24.04% vs 5.71%, p<0.001). Multivariate logistic regression analysis revealed that PASI was the predictor of hyperuricemia (p<0.05 và OR= 1.09).There was no association with age of disease onset, duration of disease and SUAC.

Conclusions: Hyperuricemia is a common finding in psoriatic patients. SUAC in patients with psoriasis is positively associated with PASI.

Key words: psoriasis; psoriatic arthritis; uric acid

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF