Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM DA MỦ HOẠI THƯ VÀ VIÊM LOÉT ĐẠI TRÀNG

Nguyễn Vũ Hoàng*, Lê Thái Vân Thanh**, Phạm Thúy Ngà*, Nguyễn Trọng Hào*, Văn Thế Trung**

TÓM TẮT :

Viêm da mủ hoại thư là một bệnh da viêm và loét hiếm gặp với nguyên nhân không rõ. Khoảng 36%- 50% trường hợp viêm da mủ hoại thư có đi kèm bệnh ruột viêm. Đặc điểm lâm sàng đặc trưng của viêm da mủ hoại thư là các vết loét màu đỏ tím, bờ xói mòn với đáy xuất tiết nhầy máu khi lành tạo sẹo teo dạng rỗ và gây biến dạng. Corticosteroids hệ thống là chọn lựa điều trị đầu tiên cho viêm da mủ hoại thư nặng và measlazine là chọn lựa điều trị đầu tiên cho viêm loét đại tràng mức độ nhẹ tới trung bình. Ở đây chúng tôi báo cáo một trường hợp viêm da mủ hoại thư lan tỏa kéo dài nhiều năm gây biến dạng và cứng khớp cổ tay và bàn ngón tay rất hiếm gặp đi kèm với viêm loét đại tràng đáp ứng tốt với điều trị corticosteroid hệ thống và mesalazine.

Từ khóa: viêm da mủ hoại thư, viêm loét đại tràng, bệnh ruột viêm, corticosteroids, mesalazine

ABSTRACT :

Pyoderma gangrenosum (PG) is a rare inflammatory and ulcerative skin disease of unknown etiology. Approximately 36% - 50% of PG cases develop in patients with inflammatory bowel disease. PG is characterized by ulcers with undermined, violaceous borders, wound bed often with a hemorrhagic, purulent exudate and heals with cribiform atrophic scars and disfiguration. Systemic corticosteroids is considered the first-line treatments for severe PG and mesalazine is the first line treatment for mild to moderate ulcerative colitis. We report here a very rare disseminated PG case with stiffened and difigured wrist and metacarpophalangeal joints and ulcerative colitis, treated with systemic corticosteroids and mesalazine.

Key words: pyoderma gangrenosum, ulcerative colitis, inflammatory bowel disease, corticosteroids, mesalazine

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF