Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG SARCÔM KAPOSI THỂ CỔ ĐIỂN

Vương Thế Bích Thanh*, Võ Quang Đỉnh*, NguyễnTrọng Hào**, Phạm Thúy Ngà***, Trương Thị Mộng Thường***, Huỳnh Thị Xuân Tâm***, Võ Thị Bạch Sương*, Lê Minh Phúc*, Nguyễn Lê Trà Mi*, Phạm Thị Bích Na*, Văn Thế Trung*

TÓM TẮT :

Sarcôm Kaposi là bệnh u tân sinh tế bào nội mô mạch máu biểu hiện với bốn thể lâm sàng: thể cổ điển, thể đặc hữu Châu Phi, thể có liên quan với AIDS và thể có liên quan với điều trị ức chế miễn dịch. Sarcôm Kaposi thể cổ điển là một thể bệnh hiếm, gặp chủ yếu ở những người đàn ông tuổi trung niên có nguồn gốc Địa Trung Hải hoặc Đông Âu. Thể bệnh này có biểu hiện lâm sàng chủ yếu ở vùng chi dưới và có diễn tiến chậm. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân nữ bị Sarcôm Kaposi với nhiễm HIV âm tính được xác định là Sarcôm Kaposi thể cổ điển tại Bệnh Viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Từ khóa: Sarcôm Kaposi thể cổ điển, nhiễm HIV âm tính, Human Herpes Virus 8 (HHV-8).

ABSTRACT :

Kaposi’s Sarcoma is an endothelial neoplasm that occurs in four clinical variants: classic, endemic, epidemic and iatrogenic. Classic Kaposi’s Sarcoma is a sporadic disease that affects mainly middle-aged men of Mediterranean or Eastern European descent, typically involves lower limbs and has an indolent course. We herein present a case of Kaposi’s Sarcoma in a 67-year-old Vietnamese woman with negative HIV infection which is classified as classic Kaposi’s Sarcoma at Ho Chi Minh City Hospital of Dermatology and Venereology, Viet Nam.

Keywords: Classic Kaposi’s sarcoma, negative HIV infection, Human Herpes Virus 8 (HHV-8).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF