Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA MŨI ĐIỀU TRỊ KHỐI U NỀN SỌ TRƯỚC

Ngô Văn Công*, Nguyễn Hữu Dũng**, Trần Minh Trường**

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi để cắt bỏ khối u vùng nền sọ trước.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang có can thiệp. Khảo sát các triệu chứng lâm sàng, mô bệnh học và mô tả kỹ thuật lấy bỏ u qua nội soi mũi các bệnh nhân u nền sọ trước tại khoa Tai Mũi Họng, khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả: từ 09/2010 – 8/2015, có 45 trường hợp được phẫu thuật lấy bỏ u xâm lấn nền sọ trước qua nội soi tại khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó, có 60% khối u là ác tính bao gồm ung thư tế bào vảy (17,8%), ung thư tuyến (8,9%) và ung thư nguyên bào thần kinh khứu (11,1%) và u lành tính chủ yếu là u xương và u màng não rãnh khứu. Sau phẫu thuật, các trường hợp được cải thiện trên lâm sàng và hình ảnh học.

Kết luận: ứng dụng phẫu thuật nội soi qua mũi để điều trị các khối u nền sọ trước đã cho kết quả khả quan, tiếp cận trực tiếp được sang thương và phẫu thuật ít xâm lấn, giúp quan sát rõ phẫu trường, lấy được toàn bộ khối u cũng như giúp bảo tồn các chức năng của mũi xoang.

Từ khóa: nền sọ trước, u hốc mũi, phẫu thuật nội soi nền sọ.

ABSTRACT :

Objectives: Application of endoscopic surgery to dissect tumors of the anterior skull base.

Materials and Methods: descriptive study with intervention. To investigate clinical symptoms, histology and describe the techniques of endoscopic surgery to remove the anterior skull base tumors at Ear Nose and Throat Department and Neurology Department of Cho Ray Hospital.

Results: From 2010 to Aug, 2015; 45 patients were examined and performed endoscopic surgery to remove tumors of the anterior skull base at ENT Department of Cho Ray Hospital. The most frequent maglignant tumors (60%) consist of squamous cell carcinoma (17.8%), adenocarcinoma (8.9%) and olfactory neuroblastoma (11.1%), while ossifying fibroma and meningioma was the most common benign tumors. Using endoscopic surgery, totally removal of anterior skull base tumors was performed successfully.

Conclusion: The endoscopic endonasal approach to remove of tumors of anterior skull base is a minimal invasive technique, which has clear and direct visualization. In some circumstances, this technique can preserve the functions of the nose and paranasal sinuses.

Keywords: anterior skull base, nose neoplasms, endoscopic skull base sugery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF