Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG MÁY CẮT ĐỐT TẦN SỐ RADIO TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DÂY THANH ĐIỀU TRỊ LIỆT CƠ MỞ THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Trần Minh Trường*, Dương Thị Thanh Mai*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bước đầu của máy cắt đốt tần số radio trong phẫu thuật nội soi cắt dây thanh trên bệnh nhân liệt cơ mở thanh quản hai bên.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả ca bệnh có can thiệp lâm sàng. Tất cả 26 bệnh nhân liệt cơ mở thanh quản hai bên được phẫu thuật nội soi cắt dây thanh bằng máy cắt đốt tần số radio tại bệnh viện Chợ Rẫy từ 1/2014 đến 09/2014 và được tái khám theo dõi trong thời gian 3 tháng.

Kết quả: Sau mổ bướu giáp là nguyên nhân chính gây liệt khép hai dây thanh, đa số ở nữ giới (84,6%). Nhóm tuổi 50-70 chiếm đa số (80,7%). Triệu chứng lâm sàng đặc trưng là khó thở (77%), ngủ ngáy (100%). Thời gian mổ trung bình 17 phút. Sau mổ, 100% bệnh nhân rút canule thành công với thời gian trung bình 2 ngày. 100% bệnh nhân hết ngủ ngáy ngay sau mổ. Thời gian nằm viện trung bình 3 ngày. Tái khám sau 03 tháng, 92,3% bệnh nhân có giọng đọc hiểu được và 100% bệnh nhân chỉ bị ảnh hưởng vừa nhẹ đến giọng nói qua thang điểm VHI. Đo chức năng hô hấp cho kết quả tốt ở 61,6% sau mổ 01 tuần, 96,2% sau mổ 01 tháng, 100% sau mổ 03 tháng. Không có trường hợp nào bị tai biến sớm sau mổ. Có hai trường hợp bị mô hạt hố mổ sau 01 tháng, đã được mổ lần hai soi treo cắt mô hạt.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh bằng máy cắt đốt tần số radio rất an toàn, dễ thực hiện, nhanh gọn, ít xâm lấn, ít biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân. Phẫu thuật này giúp giải quyết được triệu chứng khó thở và ngủ ngáy do liệt cơ mở thanh quản hai bên mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giọng nói của bệnh nhân.

Từ khoá: thanh quản, liệt cơ mở thanh quản, tần số radio, nội soi cắt một phần dây thanh.

ABSTRACT :

Purpose: To evaluate the results of endoscopic posterior cordotomy using microdissection radiofrequency electrodes in patients with bilateral abductor vocal cord paralysis.

Method: This prospective experimental study included 26 patients with bilateral abductor vocal cord paralysis, which came to our hospital from Jan 2014 to Sep 2014. All patients, endoscopic posterior cordotomy was done with radiofrequency Arrowtip electrodes under general anesthesia. These patients were followed up for 3 months.

Results: The most common cause was paralysis the recurrent laryngeal nerve after thyroidectomy (22 patients, 84.6%) with all of them are female. Group of age ranging from 50-70 occupied 80.7%. Preoperative severe clinical symptoms were dyspnea (77%), snoring (100%). Mean operation time was 17 minutes. Postoperatively, decannulation was successful 100% with average duration about 2 days, 100% patients without snoring. The mean discharge time was 3 days. After following surgery 3 months, 92.3% patients had understandable voice and 100% patients had mild affected voice with VHI scoring < 60. Spirometry was good: 61.6% after one week, 96.2% after one month and 100% after three months.There was no immediate complication. Two patients required a secondary revision operation due to granulation formation after surgery one month.

Conclusion: The data indicated the safety, minimally invasive, easy use, and efficiency of the microdissection radiofrequency electrodes in patients with bilateral vocal fold paralysis. This technic provides a reliable procedure to solve the problem of difficult airway in patients with bilateral vocal cord paralysis without adversely affecting voice quality of patient.

Keywords: larynx, abductor vocal cord paralysis, radiofrequency, endoscopic posterior cordotomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF