Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ VI HỌC CỦA LOÀI ACTISO Ở VIỆT NAM (CYNARA SCOLYMUS L. ASTERACEAE)

Vũ Thị Phương*, Liêu Hồ Mỹ Trang*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cây Actiso (Cynara scolymus L.), thuộc họ Cúc (Asteraceae), là một cây thuốc phổ biến. Dược điển Việt Nam IV quy định bộ phận dùng làm thuốc là lá đã phơi hay sấy khô. Tuy nhiên, nhiều tài liệu cho biết cụm hoa chưa nở, rễ và thân cũng được sử dụng làm thuốc. Về đặc điểm thực vật học, các tài liệu chỉ mô tả sơ bộ về hình thái cây và đặc điểm bột lá. Cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào mô tả chi tiết về đặc điểm thực vật học của cây thuốc này.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây Actiso thu thập ở tỉnh Lâm Đồng nhằm bổ sung cơ sở dữ liệu về các bộ phận làm thuốc.

Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, mô tả, chụp ảnh các đặc điểm hình thái, giải phẫu và bột dược liệu. Xác định tên khoa học của mẫu khảo sát bằng cách so sánh các đặc điểm của mẫu với các tài liệu.

Kết quả: Hình thái: Actiso là cây cnhiều năm. Thân thẳng, phân nhánh, to khoẻ; mặt ngoài thân nhiều sọc dọc và lông trắng mịn. Lá đơn, mọc cách, vị đắng; mép phiến nguyên đến có răng cưa không đều, đỉnh của răng không có hoặc có gai nhỏ, mặt dưới phiến phủ lông dài màu trắng hay xám. Cụm hoa đầu đồng giao ở ngọn cành. Đế cụm hoa phẳng hoặc hơi lõm, đặc, chất thịt, nhiều lông. Lá bắc tổng bao xếp 5-8 hàng hay hơn, không đều; các lá bắc ở ngoài hình mũi mác đến hình trứng rộng, gốc dày và nạc, ép sát vào nhau, đầu tù, nhọn hay có mũi nhọn; các lá bắc trong khô xác. Hoa nhiều. Đài là vòng lông gai màu trắng. Tràng màu tím, gồm 5 cánh dính nhau thành ống hẹp, phiến hình dải. Nhị 5, đính trên ống tràng; chỉ nhị rời; bao phấn đính gốc, dính nhau thành ống bao lấy vòi nhụy, gốc có tai, đầu có phụ bộ, hình trứng hay hình mác. Lá noãn 2, bầu dưới 1 ô, đựng 1 noãn đính đáy; 1 vòi nhuỵ, 2 đầu nhuỵ. Quả bế hình trụ, đỉnh có mào lông. Giải phẫu: Rễ có gỗ 2 chiếm tâm, bên ngoài bần còn dính các mô cấp 1 đã chết, ống tiết kiểu ly bào trong mô mềm vỏ sát ngay trên nội bì. Thân có 2 vòng bó libe gỗ. Biểu bì dưới của lá có nhiều lông che chở đa bào dài, mảnh, cong queo, thường bị gãy.

Kết luận: Cây Actiso (Cynara scolymus L.) đã được mô tả chi tiết về hình thái và vi học cùng với các hình ảnh minh hoạ.

Từ khóa: Cynara scolymus, hình thái, giải phẫu

ABSTRACT :Background: Artichoke (Cynara scolymus L.), belonging to the Asteraceae, is a popular medicinal plant. Vietnamese Pharmacopoeia IV regulates that dried leaves are used as herbals. However, the unopened inflorescences, roots and stems are also described as medicinal components in multiple documents. On the botanical characteristics side, the document describes only preliminary morphological characteristics of plants and powder foliage. So far there is no any document described in detail the characteristics of the medicinal plant.

Objectives: Describe the morphological and anatomical characteristics of Artichoke collected in Lam Dong province to supplement the database on medicinal parts.

Methods: Morphological and anatomical characteristics and microscopic examination of used parts of Cynara scolymus was analysed, described and photographed. The scientific name of survey species was determined by comparison of morphological and anatomical characteristics with those in the reported documents.

Results: Morphology: Artichoke (Cynara scolymus L.) is a perennial herbaceous plant. Stems erect, branched, stout, densely arachnoid-tomentose; many stripes along the outer stem. Leaves simple, alternate, bitterness, margins entire to coarsely toothed, teeth innocuous to prominently small spine, abaxial faces densely gray- or white-tomentose. Inflorescence discoid, terminal, homogamous. Receptacles concave to flat characteristics, meat quality, densely long-bristly. Involucral bracts many in 5–8+ series, unequal; outer lanceolate to broadly ovate, bases appressed, thick and lean spreading apices obtuse to acute or acuminate; inner scarious. Florets many. Calyx represented by bristles. Corolla purple, 5-merous, gamopetalous, tubular-filiform, lobes linear. Stamens 5, inserted within corolla tube; filaments leave; anthers basifixed, usually coalescent into a tube, base caudate, apex with ovate or lanceolate appendage. Gynoecium 2 carpelled; ovary inferior, 1-loculed; ovule 1, basal; style apically bifid. Achenes cylindric; pappus present, persistent, of many filiform setae. Roots anatomy: The secondary xylem appears circular and occupies center, outside the suber attached dead primary tissue, schizogenous secretory cavities located inside the parenchyma tissues and adjacent on the endodermis. The stem have 2 round vascular bundles. The lower epidermis of the leaves have more multicellular, long, slender, twisted and often broken trichomes.

Conclusion: Artichoke (Cynara scolymus L.) has been described in detail on morphological and anatomical features.

Key words: Cynara scolymus, morphology, anatomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF