Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT QUY TRÌNH PHÂN LẬP DỊCH ĐỒNG THỂ CHỨA ENZYM 5α-REDUCTASE TỪ MÀO TINH HOÀN CHUỘT NHẮT

Tạ Quang Vượng*, Bùi Hồng Ngọc Vân Anh*, Trần Thanh Nhãn*, Trần Mạnh Hùng*

TÓM TẮT :


ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF