Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
NHẬN DIỆN ĐOẠN TRÌNH TỰ FIP TRONG TẾ BÀO NUÔI CẤY NẤM GANODERMA COLOSSUM

Lê Nguyễn Uyên Chi*, Nguyễn Bá Tư**, Tăng Công Trường

TÓM TẮT :

Mở đầu: Protein điều chỉnh miễn dịch FIP được tìm thấy ở nhiều loài nấm khác nhau nhưng chưa được xác định trong loài Hoàng chi Ganoderma colossum.

Mục tiêu: Nhận diện đoạn gen quy định FIP trong sợi nấm G. colossum nuôi cấy.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Sợi nấm Hoàng chi thu được từ việc nuôi cấy dịch thể. Đoạn gen FIP được khuếch đại từ DNA bộ gen bằng kỹ thuật PCR. Mẫu khuếch đại được phân tích trình tự theo phương pháp của Sanger.

Kết quả: Đoạn DNA khuếch đại từ bộ gen của sợi nấm Hoàng chi G. colossum tương ứng  với đoạn gen quy định LZ-8 (FIP). Trình tự đoạn gen được xác định và so sánh với ngân hàng gen cho kết quả tương đồng các nucleotide đạt 99% với đoạn gen quy định FIP.

Kết luận: Nghiên cứu lần đầu tiên xác định sự hiện diện của dòng gen FIP ly trích từ hệ sợi nuôi cấy nấm Hoàng chi ở Việt Nam. Những nghiên cứu tiếp theo sẽ tìm hiểu trình tự đầy đủ của gen mã hóa FIP, ứng dụng tiếp theo trong công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp để bào chế dược liệu từ thảo mộc giúp phòng và hỗ trợ điều trị bệnh hiện nay.

Từ khóa: Ganoderma colossum, FIPs

ABSTRACT :

Background: The immunomodulatory proteins - FIPs were first isolated in various types of the Ganodermataceae, but have not identified yet in Vietnamese mushroom G. colossum.

Objectives: This research aimed to amplify the DNA fragment of FIP in the mycelium of G. colossum.

Methods: The FIP gene was isolated from the cultured mycelium by PCR technology and followed by the DNA sequencing.

Results: FIP gene fragment was detected as a 312-bp band on gel electrophoresis. DNA sequencing revealed the similarity of isolated FIP gene fragment with LZ-8 gene.

Conclusions: This research firstly determined the presence of FIP gene isolated from cultured mycelium of G. colossum in Vietnam. This finding served as a foundation for further experiments of FIP gene, as well as the production of recombinant protein in herbal drugs to prevent and support the treatment for diseases.

Keywords: Ganoderma colossum, FIPs

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF