Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH LÝ MẮT DO VI KHUẨN, VI NẤM BẰNG KỸ THUẬT PCR

Lâm Vĩnh Niên*, Lê Thị Kim Chi**, Nguyễn Vũ Uyên***, Diệp Hữu Thắng**,***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Các bệnh nhiễm trùng ở mắt là bệnh lý thường gặp trong nhãn khoa, có thể gây ra những biến chứng ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhân, thậm chí gây mù. Việc định danh vi khuẩn - vi nấm là cần thiết giúp chẩn đoán và điều trị, nhưng không phải là dễ dàng vì một số vi khuẩn - vi nấmchỉ tăng trưởng trong môi trường nuôi cấy đặc biệt.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tác nhân vi khuẩn – vi nấm gây nhiễm trùng mắt bằng kỹ thuậtPCR – giải trình tự.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 46 bệnh nhân có bệnh lý về nhiễm trùng ở mắt được khám và điều trị Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh thời gian từ 2/1/2016 đến30/3/2016. Bệnh phẩm từ mắt được nuôi cấy, soi tươi, định danh theo kỹ thuật thường quy, đồng thời được xác định và định danh theo kỹ thuật PCR – giải trình tự.

Kết quả: Đa số các bệnh nhân viêm loét giác mạc đều do vi khuẩn. Tỷ lệ vi khuẩn định danh dựa trên đoạn gen 16s rDNA là 69,6%, cao hơn kết quả nuôi cấy với tỷ lệ dương tính của nuôi cấy chỉ có 50,0%. Staphylococcus epidermidis chiếm tỷ lệ cao nhất là 37,5%. Xét nghiệm 28s rDNA cho tỷ lệ nhiễm nấm 6,5% và định danh được tên nấm, trong khi nuôi cấy cho kết quả 4,3%, chỉ đơn giản là nấm mốc.

Kết luận: Xác định tác nhân gây nhiễm khuẩn mắt bằng kỹ thuật PCR-giải trình tự cho kết quả định danh vi khuẩn và vi nấm cao hơn nuôi cấy, đồng thời có các ưu điểm cho thời gian trả kết quả nhanh hơn, không bị ảnh hưởng khi bệnh phẩm ít, có thể định danh được những vi khuẩn khó nuôi cấy.

Từ khóa: viêm loét giác mạc, giài trình tự đoạn gen 16s rDNA ,28s rDNA

ABSTRACT :

Introduction: Eye infections are common and its complications can have bad effects on vision, even cause blindness. Identification of bacteria and fungi pathogens is necessary for diagnosis and treatment, but not always easy as some pathogens only grow in specially prepared culture media.

Objectives: To identify bacteria and fungi pathogens of eye infections using PCR and DNA sequencing.

Methods: 46 patients with eye infections from Ho Chi Minh City Eye Hospital from January, 2016 to March, 2016. Eye samples were cultured and identified using regular techniques, and using PCR-gene sequencing.

Results: The most common pathogens were bacteria. Bacteria identification by 16s rDNA gene was 69.6%, significantly higher than regular culture, which was 50.0%. Staphylococcus epidermidis infection was highest, at 37,5%. 28s rDNA test gave fungi infection rate of 6.5% and was able to identify the pathogens, while that of regular culture was 4.3%, and only mildew. Conclusions: PCR – gene sequencing technique gives higher pathogen identification rate than regular

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF