Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
PHÁT HIỆN KIỂU GEN CYP2C19 BẰNG PHƯƠNG PHÁP MULTIPLEX REALTIME PCR TRÊN MẪU SINH THIẾT DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI

Lương Bắc An*, Vũ Diễm My*, Đỗ Thị Thanh Thủy*, Bùi Hữu Hoàng**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hiện nay, nhiễm H. pylori đang là vấn đề lớn của xã hội, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Có khoảng 50% dân số trên thế giới nhiễm H. pylori. Đây là nguyên nhân chính gây ra hàng loạt căn bệnh về dạ dày như viêm dạ dày, viêm loét dạ dày- tá tràng, ung thư dạ dày. Điều trị tiệt trừ H. pylori hiện nay đang gặp nhiều khó khăn và tỉ lệ thất bại điều trị ngày càng cao, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên; Một trong các nguyên nhân hay gặp là tình trạng sử dụng kháng sinh không hiệu quả do ức chế toan không tốt khi dùng thuốc PPI không đủ liều lượng do chuyển hoá thuốc bị ảnh hưởng bởi kiểu gen CYP2C19. Xác định kiểu gen CYP2C19*2*3 của bệnh nhân sẽ cho biết tốc độ chuyển hóa thuốc với hy vọng giúp các nhà lâm sàng sử dụng thuốc PPI đạt hiệu quả cao nhằm tối ưu hoá việc tiệt trừ H. pylori trên bệnh nhân viêm dạ dày tá tràng do H. pylori.

Mục tiêu: Ứng dụng thuật multiplex realtime PCR để xác định kiểu gen CYP2C19*2 và CYP2C19*3 của gen CYP2C19.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Mẫu mô sinh thiết thông qua nội soi của bệnh nhân được chẩn đoán viêm loét dạ dày tá tràng được lấy từ bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM. Tiến hành nghiền nát khối mô, tách chiết DNA toàn bộ, phản ứng multiplex realtime PCR để phát hiện kiểu gen CYP2C19*2 và kiểu gen CYP2C19*3.

Kết quả: Trong tổng số 228 mẫu bệnh nhân được nghiên cứu, tần suất xuất hiện các kiểu gen được phát hiện là CYP2C19*1/*1, *1/*2, *1/*3, *2/*2 và *2/*3 lần lượt là 118 (51,8%), 85 (37,3%), 13 (5,7%), 6 (2,6%) và 6 (2,6%). Không có kiểu gen đồng hợp CYP2C19*3/*3 được phát hiện. Vì vậy, nghiên cứu dự đoán kiểu hình chuyển hóa thuốc nhanh là 51,8%, kiểu hình chuyển hóa thuốc trung bình là 43% và kiểu hình chuyển hóa thuốc chậm là 5,2%.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy multiplex realtime PCR xác định kiểu gen CYP2C19 là một phương pháp đơn giản, hạn chế nguy cơ ngoại nhiễm và chi phí phù hợp tại Việt Nam. Nghiên cứu xác định kiểu gen CYP2C19 cho từng bệnh nhân làm tăng khả năng đáp ứng thuốc PPI sử dụng trong điều trị, từ đó góp phần cải thiện tỉ lệ điều trị thành công H. pylori và tái nhiễm ở bệnh nhân Việt Nam.

Từ khóa: multiplex realtime PCR

ABSTRACT :

Background: At present, H. pylori infection is the major problem of the society, especially in developing countries. Approximately 50% of the global population infected with H. pylori. This is the main cause of a series of gastric diseases such as chronic gastritis, duodenal ulcers and gastric cancer. Treatment for H. pylori eradication

is currently difficult and failure rate is increasing. There are many reasons for this situation, one of common is using an insufficient antibiotic due to acid inhibition were not good enough when using PPI standard dose because PPI metabolism is affected by CYP2C19 genotype. Genotyping of patients CYP2C19 * 2 * 3 will indicate speed drug metabolism for each patient and help clinicians use PPIs effectively for eradication of H. pylori in patients with gastritis and duodenal ulcers by Helicobacter pylori

Objective: Using multiplex real-time PCR to identify single-nucleotide polymorphism (SNP) of CYP2C19*2 and CYP2C19*3 genotypes.

Method: A cross-sectional descriptive study. Biopsy samples were obtained from patients with diagnosis of H. pylori infection (University Medical Center, Ho Chi Minh City, Vietnam). The tissue was grinded, DNA was extracted, multiplex real-time PCR was carried out to detect both the CYP2C19*2 and CYP2C19*3.

Results: In this study with 228 biopsy samples, the allele frequencies of CYP2C19*1/*1, *1/*2, *1/*3, *2/*2, and *2/*3 were found in 118 (51.8%), 85 (37.3%), 13 (5.7%), 6 (2.6%) and 6 (2.6%), respectively. Homozygous CYP2C19*3/*3 was not found. There for, 51.8% of the patients were predicted as extensive metabolizers, 43% as intermediate metabolizers and 5.2% as poor metabolizers.

Conclusion: The study shows the multiplex real-time PCR for identifying CYP2C19 genotype is simple, reducing the risk of contamination, and affordable in Vietnam. Identifying CYP2C19 genotype for each patient will be increase the PPI drugs absorption, so that may improve treatment success rate, reduce the rate of treatment failure and relapse related to Pylori infection in Vietnamese patients.

Key words: Multiplex real-time PCR, CYP2C19*1, CYP2C19*2 and CYP2C19*3

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF