Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN LDLR TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG CHOLESTEROL MÁU GIA ĐÌNH

Hoàng Anh Vũ*, Trần Văn Hùng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Có nhiều nguyên nhân gây tăng cholesterol máu, trong đó tăng cholesterol máu có tính gia đình là một rối loạn di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường, xảy ra do đột biến các gen LDLR, APOB và PCSK9. Nghiên cứu này nhằm xây dựng quy trình giải trình tự DNA để khảo sát đột biến gen LDLR và APOB.

Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhân được chẩn đoán tăng cholesterol máu có tính gia đình tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, đồng ý tham gia nghiên cứu. Mẫu máu ngoại biên được tách DNA và khuếch đại 18 exon và vùng tiếp giáp exon – intron của gen LDLR và exon 26 của gen APOB. Trình tự chuỗi DNA được xác định bằng kỹ thuật Sanger trên hệ thống ABI 3500 Genetic Analyzer.

Kết quả: Sử dụng kỹ thuật long-range PCR, chúng tôi khuếch đại toàn bộ vùng gen LDLR và APOB bằng 6 phản ứng. Kết quả giải trình tự DNA phát hiện đột biến dị hợp tử c.664T>C (p.Cys222Arg) trên exon 4 của gen LDLR. Một số điểm đa hình đơn nucleotide cũng được tìm thấy trên mẫu bệnh phẩm.

Kết luận: Chúng tôi ứng dụng thành công kỹ thuật giải trình tự DNA để phát hiện đột biến gen gây tăng cholesterol máu gia đình, giúp ích cho chẩn đoán và can thiệp sớm trên lâm sàng.

Từ khóa: Tăng cholesterol máu gia đình, đột biến gen, LDLR, APOB

ABSTRACT :

Purpose: Among many causes of hypercholesterolemia, familial hypercholesterolemia is a dominant autosomal inherited disorder resulted from mutations of LDLR, APOB, and PCSK9. This study aimed to establish a procedure of DNA sequencing for investigating LDLR and APOB mutations in familial hypercholesterolemia sample.

Materials and methods: The patient was diagnosed with familial hypercholesterolemia at The Ho Chi Minh City Heart Institute. Genomic DNA was extracted from peripheral blood sample, followed by amplification of 18 exons and exon – intron boundaries of LDLR as well as APOB exon 26. PCR products were sequenced bidirectional using Sanger’s technique on an ABI 3500 Genetic Analyzer system.

Result: Using long-range PCR, we amplified the full-length LDLR and APOE with 6 reactions. Sequencing analysis detected a heterozygous mutation in LDLR exon 4, c.664T>C (p. Cys222Arg). Several single nucleotide polymorphisms were also identified from this sample.

Conclusion: We established here a procedure for DNA sequencing that can use for detection of gene mutations in familial hypercholesterolemia, facilitating early diagnosis and prevention in clinical practice.


      Key words: familial hypercholesterolemia, gene mutation, LDLR, APOB

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF