Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH KHUẾCH ĐẠI GEN GDAP1 LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH LÝ THẦN KINH DI TRUYỀN CHARCOT-MARIE-TOOTH

Nguyễn Thị Phương Thảo*, Mai Phương Thảo**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Charcot - Marie - Tooth (CMT) là bệnh lý thần kinh vận động và cảm giác di truyền thường gặp với tỷ lệ mắc bệnh khoảng 1/2500. Tổn thương trên dây thần kinh có thể phân thành hai nhóm chính là hủy myelin (CMT nhóm 1) và thoái hóa sợi trục thần kinh (CMT nhóm 2) do đột biến trên nhiều gen gây ra. Đột biến trên gen GDAP1 được xác định là gây ra CMT 2K (thuộc nhóm CMT2), DI - CMTA (thuộc nhóm CMT thể trung gian) và CMT4A (thuộc nhóm CMT4). Đề tài được thực hiện với mục đích khảo sát và tối ưu hóa điều hiện phản ứng khuếch đại gen GDAP1 liên quan đến bệnh lý thần kinh di truyền CMT.

Mục tiêu: Thiết kế và tối ưu hóa phản ứng multiplex PCR khuếch đại gen GDAP1 liên quan đến bệnh lý thần kinh di truyền Charcot - Marie - Tooth (CMT).

Vật liệu và phương pháp: Cặp mồi sử dụng để phát hiện 6 exon gen GDAP1 được thiết kế đặc hiệu dựa trên trình tự gen công bố trên Ngân hàng Gen. Mẫu DNA được tách chiết từ 2 ml máu ngoại vi của người bình thường và bệnh nhân đến khám tại phòng khám Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.Khảo sát thành phần phản ứng PCR và chu trình nhiệt khuếch đại đồng thời 6 exon gen GDAP1 dựa trên quy trình chuẩn của nhà sản xuất và kiểm tra sản phẩm khuếch đại bằng kĩ thuật điện di và giải trình tự Sanger.

Kết quả: Thiết kế và tối ưu hóa thành công phản ứng multiplex PCR khuếch đại gen GDAP1 liên quan đến bệnh lý thần kinh di truyền CMT, 6 cặp mồi được thiết kế đặc hiệuvà kết quả trình tự gen của 6 exon đều phù hợp với trình tự gen GDAP1.

Kết luận: Khảo sát thành công điều kiện phản ứng PCR khuếch đại gen GDAP1. Quy trình này được ứng dụng trong xét nghiệm gen GDAP1 chẩn đoán xác định bệnh lý thần kinh di truyền CMT liên quan đến đột biến trên gen này.

Từ khóa: GDAP1, Charcot-Marie-Tooth, Multiplex PCR, giải trình tự Sanger

ABSTRACT :

Background: Charcot - Marie - Tooth (CMT) is common inherited hereditary motor and sensory neuropathies affecting about 1 in 2500 people. The disorders are classified into demyelination (CMT type 1) and axonal degeneration (CMT type 2), which are caused by mutations in many different genes. It has been known that mutations in GDAP1 leading to CMT 2K (CMT2), DI - CMTA (DI - CMT) and CMT4A (CMT4). This study aims to set up a DNA sequencing procedure to investigate the mutation of GDAP1 gene in CMT diagnosed patients.

Aim: Optimizing PCR procedure with specific primer pairs to detect GDAP1 genotype for CMT diagnosis.

Methods: Primers for amplification of 6 exons and the exon-intron boundaries of GDAP1 gene were

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF