Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR – GIẢI TRÌNH TỰ SANGER VÀ MLPA PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN PMP22

Mai Phương Thảo*, Đỗ Đức Minh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh lý thần kinh liên quan đến gen PMP22 gồm có (1) đột biến lặp đoạn gen, dẫn đến bệnh Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A), (2) đột biến mất đoạn PMP22 gây nên bệnh thần kinh di truyền liệt do tì đè (Hereditary Neuropathy with liability to Pressure Palsies – HNPP) và (3) đột biến điểm gây cả hai thể bệnh trên. Tỷ lệ mắc bệnh khoảng 1/2500, trong đó 20-64% bệnh nhân CMT có mang đột biến lặp đoạn PMP22. CMT1A thường xuất hiện ở lứa tuổi 20-30, gây khó khăn khi đi lại hoặc chạy. Đặc điểm lâm sàng có yếu cơ ngọn chi đối xứng và giảm hoặc mất cảm giác, ở chân thường bị nặng hơn tay. Thể bệnh HNPP điển hình gây bênh thần kinh vận động – cảm giác khu trú, không đau, tái đi tái lại, thường gặp ở các vị trí thần kinh hay bị tì đè. Khảo sát dẫn truyền thần kinh có tình trạng tổn thương đa dây thần kinh có hủy myelin. Chẩn đoán xác định dựa trên kết quả phân tích đột biến điểm hoặc lặp đoạn, mất đoạn trên gen PMP22. Đề tài được thực hiện với mục đích khảo sát và tối ưu hóa điều kiện phản ứng khuếch đại gen và kỹ thuật MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe amplification) xác định kiểu hình gen PMP22 trên đối tượng bệnh nhân được chẩn đoán bệnh lý thần kinh di truyền trên lâm sàng.

Mục tiêu: Thiết kế mồi và thực hiện phản ứng khuếch đại toàn bộ exon, giải trình tự Sanger xác định đột biến điểm, ứng dụng kỹ thuật MLPA phát hiện đột biến lặp đoạn/mất đoạn gen PMP22 gây bệnh Charcot - Marie - Tooth type 1 (CMT1).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành khảo sát trên 8 bệnh nhân có dấu hiệu lâm sàng của bệnh lý thần kinh vận động – cảm giác di truyền kèm theo thay đổi trên điện cơ ký xác nhận có tình trạng tổn thương myelin. Thực hiện tách chiết DNA từ 2mL máu ngoại vi, thiết kế mồi đặc hiệu khuếch đại 5 exon của gen PMP22, PCR khuếch đại, tinh sạch và giải trình tự Sanger khảo sát đột biến điểm; thực hiện phản ứng MLPA, điện di mao quản và phân tích kết quả bằng phần mềm Coffalyser.net xác định lặp/mất đoạn gen, so sánh đối chiếu với mẫu chứng là người trưởng thành bình thường.

Kết quả: Thiết lập phản ứng PCR khuếch đại đặc hiệu gen PMP22, ghi nhận có đột biến lặp đoạn trên 8 bệnh nhân.

Kết luận: Khảo sát phản ứng PCR khuếch đại gen PMP22 và ứng dụng kỹ thuật MLPA thành công phát hiện đột biến lặp đoạn gen PMP22. Quy trình này được ứng dụng trong xét nghiệm gen PMP22 chẩn đoán xác định bệnh lý thần kinh di truyền CMT type 1.

Từ khóa: Charcot-Marie-Tooth type 1, PMP22, giải trình tự Sanger, MLPA

ABSTRACT :

Background: PMP22 related neuropathies comprise (1) PMP22 duplications leading to Charcot-Marie

Tooth disease type 1A (CMT1A), (2) PMP22 deletions, leading to Hereditary Neuropathy with liability to Pressure Palsies (HNPP), and (3) PMP22 point mutations, causing both phenotypes. Prevalence of CMT is approximately 1:2,500, 20-64% of CMT patients carry the PMP22 duplication. CMT1A usually presents in the first two decades with difficulty walking or running. Distal symmetrical muscle weakness and sensory loss is present, legs more frequently and more severely affected than arms. HNPP typically leads to painless, recurrent, focal motor and sensory peripheral neuropathy, preceded by minor compression on the affected nerve. Electrophysiological evaluation is needed to determine whether the polyneuropathy is demyelinating. Diagnosis is confirmed by finding respectively a PMP22 duplication, deletion or point mutation. This study aims to set up a DNA sequencing procedure to investigate point mutation and MLPA technique to detect insertion or deletion of PMP22 gene in CMT diagnosed patients.

Objectives: We applied MLPA technique in detecting mutations of PMP22 gene related to Charcot-Marie-Tooth type 1.

Patients and Methods: 8 patients with clinical and EMG manifestations of inherited motor and sensory neuropathies with myelin degradation. DNA was extracted from 2 mL of peripheral blood sample of patients and healthy people in the Department of Neurology, University Medical Center. These DNA were respectively amplified and sequenced by Sanger technique. MLPA and electrophoresis were also performed.

Results: The whole coding site and the exon-intron boundaries of PMP22 were successfully amplified. 8 patients showed insertion.

Conclusion: We have succeeded in establishing reaction ofPMP22 amplification and applied the MLPA technique in detecting insertion of PMP22 gene. This procedure can be applied in the diagnosis of hereditary peripheral disorders related to PMP22.

Keyword: Charcot - Marie – Tooth type 1, PMP22, Sanger sequencing, MLPA

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF