Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỐT DƯỚI NIÊM MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ NGHẸT DO QUÁ PHÁT CUỐN MŨI DƯỚI BẰNG MÁY ĐỐT TẦN SỐ RADIO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguyễn Thị Mỹ Thắm *, Trần Minh Trường**, Dương Thị Thanh Mai*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả đốt dưới niêm mạc trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới bằng máy đốt tần số radio.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng trên 31 bệnh nhân ≥ 18 tuổi, nghẹt mũi do quá phát niêm mạc cuốn mũi dưới không đáp ứng với điều trị nội khoa; được phẫu thuật bằng phương pháp đốt dưới niêm mạc cuốn mũi dưới với máy đốt RF (radiofrequency). Đánh giá hiệu quả dựa vào thang điểm đánh giá nghẹt mũi (NOSE), nội soi mũi, khí áp mũi và thang đểm VAS trước và sau mổ 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng.

Kết quả: 31 ca; 19 nam, 12 nữ; tuổi trung bình 38,6. Sau phẫu thuật không cần nhét merocel mũi; ít đau; không chảy máu sau phẫu thuật; ít vảy mũi sau mổ. 100% bệnh nhân sau mổ đều cải thiện tình trạng nghẹt mũi. Thang điểm NOSE giảm có ý nghĩa thống kê (61,5 so với 23,7 ; P<0, 0001) và duy trì đến tháng thứ 3 (61,5 so với 10,5; P<0, 0001). Khí áp mũi thay đổi đáng kể. Thang điểm VAS của các triệu chứng kèm theo cũng giảm có rõ rệt.

Kết luận: Phẫu thuật đốt dưới niêm mạc cuốn mũi dưới bằng RF (radiofrequency) an toàn và hiệu quả trong điều trị nghẹt mũi kéo dài do quá phát niêm mạc cuốn mũi dưới.

Từ khoá: RF (radiofrequency) tần số radio, NOSE (Nasal Obstruction Score ), VAS (Visual Analog Score).

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the efficacy of submucosal ablation inferior turbinates.

Methods: Clinical trials on 31 adult patients, who suffer from nasal obstruction due to inferior turbinate hypertrophy refractory to medical therapy, were treated with submucosal ablation at Cho Ray hospital. NOSE scale, nasal endoscopy, rhinomanometry and VAS were used to assess postoperative outcomes after 2 weeks, 1 month and 3 months.

Results: 31 patients including 19 males and 12 females; mean age was 38,6; no packing; no bleeding; minimal pain; few crusts. At the 2-week follow-up, 100% patients have improvement of nasal obstruction. There was a significant improvement in mean NOSE scale (61,5 vs 23,7; P<0, 0001; P<0.0001) and sustained results at the 3-month follow-up (61,5 vs. 10,5; P<0.0001). Results of rhinometry changed clearly. VAS of other sympts decreased significantly.

Conclusion: Submucosal radiofrequency ablation inferior turbinate reduction is a safe and effective procedure in treatment of chronic nasal obstruction due to inferior turbinate hypertrophy.

Keywords: RF (Radiofrequency), NOSE (Nasal Obstruction Score), VAS (Visual Analog Score

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF