Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ĐỐI CHIẾU GIỮA HÌNH ẢNH NỘI SOI, CT SCAN VỚI TỔN THƯƠNG THỰC THỂ TRONG PHẪU THUẬT CỦA CHOLESTEATOMA THƯỢNG NHĨ TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Trương Quốc Ngọc*, Trần Phan Chung Thủy*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đối chiếu giữa hình ảnh nội soi, CT scan với tổn thương thực thể trong phẫu thuật của cholesteatoma thượng nhĩ tại bệnh viện Tai Mũi Họng tp. Hồ Chí Minh.

Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 50 bệnh nhân cholesteatoma thượng nhĩ đã được phẫu thuật tại bệnh viện Tai Mũi Họng tp. Hồ Chí Minh trong thời gian từ 6/2015 - 6/2016, với kết qủa giải phẫu bệnh phù hợp cholesteatoma.

Kết quả và bàn luận: Màng căng nguyên vẹn 88%, thủng màng căng 12%. Xẹp nhĩ 12%. Túi lõm sau trên 10%. Bệnh lý ở cả 2 tai 48%. Tiền căn đã phậu thuật tai đối bên 6%. Túi lõm thượng nhĩ độ 4 là 70%, độ 3 là 18%, polyp thượng nhĩ 12%. Mô hạt viêm thượng nhĩ 4% với túi lõm độ 4. Tất cả đều có hình ảnh nghi ngờ cholesteatoma thượng nhĩ trên CT, với hình ảnh mòn góc nhọn của tường thượng nhĩ thành góc tù và trong phẫu thuật đều có cholesteatoma, mòn tường thượng nhĩ. Đối chiếu thương tổn đoạn 2 dây VII trên CT và trong phẫu thuật có độ nhạy 69,2%, độ chính xác 92%. Tổn thương xương đe nhiều hơn xương búa, xương bàn đạp thấp nhất. Tổn thương 2 xương 38%, 3 xương 24%, 1 xương 18%, không tổn thương xương con 20%. Không có tổn thương xương bàn đạp đơn độc.

Kết luận: Tương quan giữa hình ảnh nội soi, CT scan với tổn thương thực thể trong phẫu thuật của cholesteatoma thượng nhĩ có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Kết hợp nội soi chẩn đoán và CT scan là rất cần thiết để chẩn đoán và đánh giá độ lan rộng, ăn mòn của cholesteatoma thượng nhĩ nhằm đạt hiệu qủa phẫu thuật tốt.

Từ khoá: cholesteatoma

ABSTRACT :

Objectives: Comparison between imaging findings on otoscopy, temporal bone CT scan and intraoperative findings of epitympanic cholesteatoma at ENT hospital HCM city.

Subjects and methods: Prospective study was performed on 50 patients who had epitympanic cholesteatoma and underwent middle ear surgery at ENT hospital HCM city from June 2015 to June 2016, and surgical exploration showed pathologies like Cholesteatoma.

Results: Our study illustrated features: intactness of pars tensa 88%; pars tensa perforation 12%; par tensa retraction 12%; posterosuperior retraction pocket 14%. Patients with lesions in both ears made up 48%. 6% of patients had history of previous surgery on opposite ear. About pars flaccid retraction pocket by Tos, grade IV was

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF