Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH LIỆT DÂY THANH TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TP.HCM

Nguyễn Thị Thanh Thúy*, Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Liệt dây thanh do nhiều nguyên nhân gây ra, nên được xem là triệu chứng của bệnh lý khác.

Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân bệnh liệt dây thanh

Đối tượng -Phương pháp: Nghiên cứu báo cáo hàng loạt các trường hợp: 149 trường hợp liệt dây thanh, từ tháng 5/2013 đến 5/2015.

Kết quả: Trong 149 trường hợp, 86,6% trường hợp liệt 1 bên, liệt dây thanh bên trái chiếm 66,7% và 13,4% trường hợp liệt 2 bên. Nguyên nhân chính gây liệt dây thanh 1 bên là chấn thương do phẫu thuật 44/129 (34,1%) trong đó chấn thương do phẫu thuật tuyến giáp chiếm đa số 36/129 (27,9%), u ác tính vùng đầu cổ 26/129 (20,1%), vô căn 55/129 (42,6%). Nguyên nhân phổ biến trong liệt dây thanh 2 bên là chấn thương do phẫu thuật 13/20 (65%) trong đó phẫu thuật tuyến giáp chiếm đa số 11/20 (55%), u ác tính (phổi, giáp, trung thất) 2/20 (15%), vô căn 5/20 (25%).

Kết luận: Liệt dây thanh có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Xây dựng quy trình chẩn đoán nguyên nhân liệt dây thanh là điều vô cùng cần thiết.

Từ khóa: liệt dây thanh 1 bên – 2 bên, nguyên nhân, vô căn, u ác tính, chấn thương

ABSTRACT :

Background: Vocal cord paralysis is a common symptom of numerous diseases, and just a symptom of underlying disease in some cases.

Objective: To investigate etiology and clinical features of vocal cord paralysis

Materials and Methods: A cases series prospective study of 149 adult patients with vocal cord paralysis at the ENT Hospital between 05/2013 and 05/2015.

Results: 149 patients were included, 86.6% presented with unilateral vocal cord paralysis (UVCP) (almost in the left side), 13.4% presented with bilateral vocal cord paralysis (BVCP). The causes of UVCP and BVCP correlatively were surgery (34.1%, 65%), tumors (20.1%, 15%), idiopathic (42.6%, 25%).

Conclusions: Vocal cord paralysis has numerous causes. An integrated diagnostic process is necessary for patients with vocal cord paralysis.

Keywords: unilateral, bilateral vocal cord paralysis, etiology, idiopathic, malignancy, trauma

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF