Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT HELLER NỘI SOI ĐIỀU TRỊ CO THẮT TÂM VỊ TÁI PHÁT SAU NONG THỰC QUẢN BẰNG BÓNG

Phạm Minh Hải*, Nguyễn Hoàng Bắc**, Vũ Quang Hưng**, Trần Thái Ngọc Huy*, Dương Thị Ngọc Sang*, Trần Văn Toản*, Lê Quan Anh Tuấn**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nong thực quản bằng bóng trước phẫu thuật có thể gây khó khăn cho phẫu thuật Heller và ảnh hưởng xấu đến kết quả của phẫu thuật Heller.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá ảnh hưởng của nong thực quản bằng bóng lên phẫu thuật Heller nội soi điều trị co thắt tâm vị tái phát sau nong thông qua tính khả thi, an toàn và hiệu quả của phẫu thuật.

Phương pháp: Nghiên cứu đối chứng.

Kết quả: Trong 5 năm từ tháng 03/2011 đến tháng 04/2016, có 36 bệnh nhân (16 nam và 20 nữ) được chẩn đoán co thắt tâm vị và được điều trị bằng phẫu thuật Heller nội soi – tạo hình tâm vị kiểu Dor tại Bệnh viện ĐHYD TPHCM. Trong đó, 15 bệnh nhân bệnh lần đầu (nhóm A), 21 bệnh nhân bị co thắt tâm vị tái phát sau nong thực quản bằng bóng (nhóm B). Độ tuổi trung bình là 40,8 ± 16,3. Không có trường hợp nào chuyển mổ mở. Thời gian mổ trung bình ở nhóm A là 155,3 và nhóm B là 117,8 phút (p =0,016). Có 3 trường hợp thủng niêm mạc khi mở cơ thực quản dưới ở nhóm A (20%) và 1 trường hợp ở nhóm B (4,7%); sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p=0,287). Không có biến chứng sau mổ. không có sự khác biệt về ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm về thời gian nằm viện (p=0,11). Thời gian theo dõi sau mổ trung bình là 35,76 tháng. Hiệu quả của phẫu thuật được đánh giá dựa vào thang điểm Eckard. Kết quả tốt ở nhóm A là 73,3% và nhóm B là 61,9% (p=0,47).

Kết luận: Kết quả của phẫu thuật Heller nội soi điều trị co thắt tâm vị ở nhóm bệnh nhân tái phát sau nong thực quản bằng bóng không khác biệt với nhóm bệnh nhân bị co thắt tâm vị lần đầu về tính khả thi, an toàn và hiệu quả.

Từ khóa: Co thắt tâm vị tái phát, nong thực quản bằng bóng, phẫu thuật Heller nội soi.

ABSTRACT :

Background: Previous pneumatic dilation can make Heller myotomy more difficult and cause consequences of surgical outcome.

Purpose: Evaluate the detrimental effects of pneumatic dilation to laparoscopic Heller myotomy managing recurrent achalasia by the feasibility, safety and efficacy of the surgery.

Method: Control trial.

Result: From 03/2011 to 04/2016, there were 36 patients (16 males and 20 females) diagnosed achalasia and treated by laparoscopic Heller myotomy with Dor fundoplication in University Medical Center, Ho Chi Minh

city, Vietnam. Among them, 15 patients witnessed primary surgery (group A) while the last 21 patients were treated by operation due to recurrent achalasia after the first management with pneumatic dilatation (group B). The mean age was 40.8 ± 16.3. No conversion to open surgery appeared in both groups. The mean operating time was 155.3 and 117.8 minutes in group A and group B, respectively (p=0.016). Mucosal perforations during myotomy occurred in 3 patients (20%) in group A and 1 patient (4.7%) in group B, but there was no significant difference (p= 0.287). No post-operative complications were found in both groups. No significant differences happened in terms of mean hospital stays with 0.11. The median clinical following – up was 35.76 months. Response to treatment was evaluated based on Eckardt symptom score. The success rates are similar (p = 0.47) in 2 groups (group A: 73.3% and group B: 61.9%).

Conclusion: Laparoscopic Heller myotomy managing recurrent achalasia previously treated by pneumatic dilatation seems to be similar to this procedure undergoing primary achalasias in case of feasibility, safety and efficacy.

Keyword: Recurrent achalasia, pneumatic dilation, pneumatic dilatation, laparoscopic Heller myotomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF