Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

Lê Quang Đình*, Lê Thị Ngọc Hằng*, Trần Thanh Vỹ*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát tiền cứu 39 trường hợp bướu giáp nhân được phẫu thuật nội soi tại BV ĐHYD TP.HCM từ tháng 2/2013 đến 2/2016.

Kết quả: Trong 39 trường hợp không có trường hợp nào phải chuyển mổ hở, không có trường hợp nào chảy máu hậu phẫu, thời gian mổ trung bình là 85 phút (từ 50 – 200 phút), tỷ lệ bệnh nhân hài lòng và rất hài lòng sau mổ cao là 94,9%.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp nhân ngày càng trở nên phổ biến. Phương pháp này có thể điều trị an toàn, hiệu quả. Bệnh nhân còn đạt được hiệu quả cao về thẩm mỹ và tâm lý.

Từ khóa: Phẫu thuật nội soi tuyến giáp, bướu giáp.

ABSTRACT :

Purpose: Evaluating results of endoscopic nodular thyroid surgery in HCMC University Medical Center

Methods: A prospective study of 39 patients with nodular thyroid treated by endoscopic thyroidectomy from 2/2013 to 2/2016 in HCMC University Medical Center.

Results: Among 39 patient with nodular thyroid: No one were converted to open surgery; No post –operative bleeding, the mean operating time was 85 min (range 50-200 min); the proportion of patients satisfaction is high 94.9%.

Conclusion: Endoscopic thyroid surgery is increasingly common. It is a safe and effective treatment to nodular goiter. The patients get a cosmetic benefit and comfort.

Key word: Endoscopic thyriod surgery, nodular goiter.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF