Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM VỀ TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ THAN PHIỀN VÀ ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NAM GIỚI CÓ TRIỆU CHỨNG ĐƯỜNG TIẾT NIỆU DƯỚI (LUTS) TẠI BVĐHYD TPHCM

Huỳnh Đắc Nhất*, Trần Lê Linh Phương*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Lấy bệnh nhân (BN) làm trung tâm đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong việc điều trị các triệu chứng đường tiết niệu dưới (LUTS). Trong thực hành lâm sàng hàng ngày, điều quan trọng là phải xác định các triệu chứng phổ biến và khó chịu cho BN, để đánh giá sự hiểu biết bệnh, hành vi tìm kiếm chăm sóc sức khỏe và mức độ hài lòng với điều trị hiện nay.

Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ, mức độ than phiền và hài lòng trong điều trị các triệu chứng đường tiết niệu dưới bao gồm: tiểu chậm, tiểu đêm, tiểu gấp và tiểu rỉ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên các BN nam trên 18 tuổi, đến khám lần đầu vì các triệu chứng đường tiết niệu dưới tồn tại ít nhất 1 tháng. Sau khi đã được sàng lọc, các BN đồng ý tham gia nghiên cứu tự đọc và điền vào bảng câu hỏi được soạn sẵn từ 01/03/2015 đến 31/08/2015 tại phòng khám Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Kết quả: Có 99 BN từ 18 – 86 tuổi. Chủ yếu là độ tuổi từ 76- 85 tuổi, chiếm khoảng 20%, chủ yếu chưa có cắt tuyến tiền liệt ngã niệu đạo (TURP). BN đang làm việc chiếm 55%, người về hưu chiếm 25%. Tỉ lệ các triệu chứng lần lượt là tiểu đêm 75%, tiểu gấp 47%, tiểu chậm 44%, tiểu rỉ 30%. Các triệu chứng thường đi kèm nhau, tiểu đêm là triệu chứng đi kèm hằng định. Triệu chứng khó chịu nhất là tiểu đêm với 47% gây phiền phức, tiếp theo lần lượt là tiểu gấp 37%, tiểu chậm 27%, tiểu rỉ 24%. Trước khi đến khám, 38% BN đã được khám và điều trị trước đây nhưng chưa hài lòng và mong muốn được điều trị tiếp theo. 48% BN nghĩ rằng tiểu đêm là do tuyến tiền liệt. 18 % BN dùng các loại thảo dược và thực phẩm chức năng để điều trị tiểu đêm. Các BN đã cắt tuyến tiền liệt ngã niệu đạo chỉ cải thiện triệu chứng tiểu chậm, các triệu chứng khác vẫn còn nổi bật.

Kết luận: BN đến khám vì LUTS thường có các triệu chứng kết hợp, không chỉ ở những BN lớn tuổi. Tiểu đêm là triệu chứng phổ biến nhất, và là triệu chứng than phiền nhất. Các BN đã được điều trị thường chưa hài lòng và mong muốn được điều trị tiếp tục. Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy cần giáo dục BN hiểu được nguyên nhân của các triệu chứng đường Tiết niệu dưới.

Từ khóa: LUTS, TURP, tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu chậm, tiểu rỉ.

ABSTRACT :

Introduction: Patient-centered care has become an important aspect of the management of lower urinary tract symptoms (LUTS). In implementing this approach in daily clinical practice, it is important to identify symptoms common and bothersome to patients, to assess their disease understanding, healthcare-seeking behaviors and level of satisfaction with current treatment.

Objective: The overall objective of the survey is to systematically examine patient’s perspectives on LUTS: urgency, nocturia, slow stream and post-micturition dribble and their treatments.

Method: A cross-sectional survey involving adult men seeking consultation at urology clinics because of LUTS in University Medical Center 1 will be conducted using convenience sampling from 01/03/2015 to 31/08/2015.

Result: There are 99 patients from 18-86 years old. Mostly aged 76- 85 years old, accounting for about 20%, mainly without TURP. Patients have jobs accounted for 55%, 25% retirees. The percentage of symptoms: nocturia, urgency, slow stream and post-micturition dribble are 75%, 47%, 44%, 30%, respectively. Oftentimes, symptoms coexisted and were accompanied with nocturia. The degree of bother from their symptoms: 47% for nocturia, which is the most discomfortable, 37% for urgency, 27% for slow stream, and 24% for post-micturition dribble. Prior to our examination, 38% of patients were examined and treated before but not satisfied and looking forward to the next treatment. There are 60% of patients thought that nocturia is due to prostate. There are 18% of patients using herbal remedies and dietary supplements for the treatment of nocturia. The patients who received TURP improve only slow stream profile, other symptoms are still outstanding.

Conclusion: Patients who sought urologist care for LUTS often presented with multiple symptoms, not only in the older patients. Nocturia emerged as the most common and bothersome symptom amongst the four core symptoms studied. Most patients were pre-treated but were not entirely satisfied with previous treatment. The survey results also highlighted the need for more patient education on the causes of their LUTS.

Key words: LUTS, TURP, nocturia, urgency, slow stream and post-micturition dribble.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF