Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
VAI TRÒ NẠO HẠCH CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY

Võ Duy Long*, Nguyễn Hoàng Bắc*, Đỗ Đình Công*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phẫu thuật cắt dạ dày kèm nạo hạch triệt để đã trở thành phẫu thuật tiêu chuẩn trong điều trị ung thư dạ dày. Phẫu thuật nội soi (PTNS) đã được áp dụng trong điều trị ung thư dạ dày. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về tính khả thi và hiệu quả của nạo hạch triệt để được thực hiện bằng PTNS.

Phương pháp: nghiên cứu tiến cứu 112 trường hợp carcinôm tuyến dạ dày được PTNS cắt dạ dày và nạo hạch D2 triệt để tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM từ 1/2010 đến 12/2014. Đánh giá số lượng hạch nạo vét được và các tai biến, biến chứng trong và sau mổ.

Kết quả: Không có trường hợp nào chuyển mổ mở. Thời gian mổ trung bình là 195,7 ± 31,1 phút, lượng máu mất trung bình 32,9 ± 21,2 ml. Số hạch nạo vét được trung bình là 25,1 ± 7,2 hạch. Có 50 trường hợp (44,6%) di căn hạch sau mổ. Số lượng hạch nạo vét được đối với thương tổn giai đoạn T4a nhiều hơn có ý nghĩa so với thương tổn giai đoạn dưới T4a. Có 2 trường hợp xảy ra tai biến trong mổ và 1 trường hợp chảy máu sau mổ cần mổ lại.

Kết luận: PTNS cắt dạ dày và nạo hạch D2 khả thi và hiệu quả trong điều trị ung thư dạ dày.

Từ khóa: Ung thư dạ dày, phẫu thuật nội soi, cắt dạ dày.

ABSTRACT :

Background: The gastrectomy and lymphadenectomy D2 has become the standard procedure for treatment of gastric cancer. Laparoscopic approach for gastric cancer has been accepted, but the controversy surrounding this procedure involves whether the technical feasibility and the effectiveness of lymph node dissetion.

Method: Analysing the results of 112 patients suffered gastric cancer underwent laparoscopic gastrectomy and lymphadenectomy D2 between Jan 2010 and Dec 2014 at University Medical Center in Hochiminh city is to assess the number of retrieved lymph nodes and the perioperative complications.

Results: No conversion was occurred. The mean operative time was 195.7 ± 31.1 minutes and the mean estimated blood loss was 32.9 ± 21.2 ml. The mean number of harvested lymph nodes per patient was 25.1 ± 7.2. There were 50 cases (44.6%) with positive lymph nodes. The significant difference in the number of lymph nodes dissected was observed between the group of lesions of stage T4a and the group of lesion of under stage T4a. The were 2 cases offerring intraoperative complications and 1 patient occurring postoperative bleeding.

Conclusions: Laparoscopic gastrectomy with D2 lymphadenectomy is feasible and effective for treatment of gastric cancer.

Key words: Gastric cancer, laparoscopy, gastrectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF