Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐÁNH GIÁ BIỂU HIỆN KHÔNG ĐỒNG NHẤT CỦA HER2 TRONG UNG THƯ DẠ DÀY

Phan Đặng Anh Thư*, Ngô Quốc Đạt*, Thái Anh Tú**, Nguyễn Vũ Thiện, Hứa Thị Ngọc Hà*, Lý Thanh Thiện*, Đặng Hoàng Minh*, Đoàn Thị Phương Thảo*, Nguyễn Sào Trung*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: HER2 là một trong các thụ thể tăng trưởng biểu mô, có biểu hiện và ý nghĩa trong nhiều loại ung thư, trong đó có carcinôm tuyến dạ dày. Sự biểu hiện HER2 trong carcinôm tuyến dạ dày không đồng nhất với tỉ lệ khá cao và có thể ảnh hưởng đến kết quả biểu hiện tình trạng HER2 trong mô u.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả, cắt ngang. Đánh giá tình trạng HER2 và biểu hiện không đồng nhất của HER2 bằng hóa mô miễn dịch (HMMD) và lai tại chỗ trên 208 trường hợp bệnh phẩm mổ carcinôm tuyến dạ dày tại Bộ môn Giải phẫu bệnh, Đại học Y Dược TP.HCM.

Kết quả và Kết luận: Tỉ lệ khuếch đại gen HER2 là 15,9% (33/208), tỉ lệ biểu hiện quá mức protein HER2 là 24,5% (51/208). Mối tương quan giữa kết quả hóa mô miễn dịch và lai tại chỗ là 91,3% (hệ số kappa = 0,74, p = 0,001). Biểu hiện không đồng nhất thụ thể HER2 là 68,6% và của gen HER2 là 57,6 %. Sự không đồng nhất HER2 biểu hiện ở nhóm mô học dạng lan tỏa và ở nhóm HMMD HER2 2+ khá cao. Không có mối liên quan nào giữa biểu hiện không đồng nhất HER2 và các đặc điểm giải phẫu bệnh của carcinôm tuyến dạ dày.

Từ khóa: Protein HER2, khuếch đại gen HER2, ung thư dạ dày, hóa mô miễn dịch, lai tại chỗ gắn huỳnh quang, lại tại chỗ gắn bạc hai màu, biểu hiện không đồng nhất HER2.

ABSTRACT :

Introduction: Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) related to the pathogenesis and poor outcome of numerous types of carcinomas, including gastric carcinoma. Gastric cancer patients with HER2 positivity have become potential candidates for targeted therapy with trastuzumab. Intratumoral heterogeneity of HER2 expression may potentially contribute to inaccurate assessment of HER2 status.

Material and Methods: 208 gastric cancer specimens were investigated the HER2 status and its heterogeneity by immunohistochemistry (IHC), FISH and Dual ISH. We also investigated the concordance between IHC and ISH.

Results and Conclusions: 15.9% (33/208) and 24.5% (51/208) of gastric cancers showed HER2 gene amplification and protein overexpression, respectively. A high level of concordance between ISH and IHC analyses (91.3%, κ =0.76) was found. Heterogeneous HER2 protein expression was demonstrated in 68.6% of IHC-positive cases, while gene expression heterogeneity was found in 57.6% of FISH- positive cases. Intratumoral heterogeneity showed high frequency in diffuse histologic type and in IHC-2+ positive cases. No relation was found between HER2 heterogeneity and clinicopathologic parameters.

Keywords: Protein HER2, gastric cancer, immunohistochemistry, gene amplification, fluorescence in situ hybridisation (FISH), silver in situ hybridisation (Dual ISH), Intratumoral heterogeneity


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF