Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
KẾT QUẢ SỚM NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG CẤP CỨU ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐƯỜNG MẬT VÀ VIÊM TỤY CẤP THỂ PHÙ NỀ DO SỎI ỐNG MẬT CHỦ VÀ ỐNG GAN CHUNG

Lê Quang Nhân*, Mai Viễn Phương*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm của nội soi mật - tụy ngược dòng (NSMTND) cấp cứu trong điều trị viêm đường mật và viêm tụy cấp thể phù nề do sỏi ống mật chủ và ống gan chung.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả dọc. Chúng tôi thu thập và phân tích số liệu từ 75 trường hợp được NSMTND cấp cứu trong thời gian từ 01/2014 đến 07/2015 tại khoa Nội soi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Kết quả: Có 32 bệnh nhân nam và 43 bệnh nhân nữ. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 48,3 tuổi. Trong đó có 9 trường hợp sốc nhiễm trùng do sỏi OMC (có 4 nam và 5 nữ), 6 trường hợp viêm mủ đường mật kèm viêm tụy cấp thể phù nề do sỏi OMC (có 2 nam và 4 nữ), 20 trường hợp viêm tụy cấp thể phù nề do sỏi OMC (có 8 nam và 12 nữ) và 46 trường hợp viêm mủ đường mật do sỏi ống mật chủ và ống gan chung (có 18 nam và 28 nữ). Tỉ lệ thành công của ERCP là 98,6%. Thời gian nằm viện trung bình là 6,2 ngày. Kết quả qua theo dõi trong 1 tháng không thấy có tai biến và biến chứng.

Kết luận: Những kết quả của chúng tôi cho thấy NSMTND cấp cứu hiệu quả và an toàn trong điều trị viêm đường mật và viêm tụy cấp thể phù nề do sỏi ống mật chủ và sỏi ống gan chung.

Từ khóa: Chụp hình đường mật - tụy ngược dòng qua nội soi, sỏi đường mật ngoài gan, sỏi ống mật chủ, sỏi ống gan chung, sốc nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ, viêm mủ đường mật cấp tính, viêm tụy cấp thể phù nề.

ABSTRACT :

Objectives: To assess the initial results of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in treatment of acute obstructive suppurative cholangitis and edematous pancreatitis caused by common bile duct (CBD) and common hepatic duct (CHD) stones.

Methods: This is a observation study of 75 patients. These patients were treated by emergency ERCP from Jan 2014 to July 2015 in the endoscopy department, University Medical Center of HCM city.

Results: There were 32 males and 43 females with mean age 48.3. Of them, there were 9 cases of septic shock caused by CBD stones (4 male and 5 female patients), 6 cases of acute obstructive suppurative cholangitis combined with acute edematous pancreatitits by CBD stones (2 male and 4 female patients), 20 cases of acute edematous pancreatitis caused by CBD stones (8 male and 12 female patients) and 46 cases of acute obstructive suppurative cholangitis caused by CBD and CHD stones (18 male and 28 female patients). The success rate of ERCP is 98.6%. Average length of stay is 6.2 days. The overall results were no complications of ERCP after 1 month follow-up.

Conclusion: Our study shows that emergency ERCP can be used effective and safe in treatment of acute obstructive suppurative cholangitis and edematous pancreatitis caused by CBD and CHD stones.

Keywords: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), extrahepatic stone, common bile duct (CBD) stone, common hepatic duct (CHD) stone, septic shock caused by CBD stone, acute obstructive suppurative cholangitis, acute edematous pancreatitis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF