Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
NỘI SOI BƠM HEMOSPRAY ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DO LOÉT TÁ TRÀNG: NHÂN HAI CA LÂM SÀNG

Lê Quang Nhân*, Mai Viễn Phương*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trình bày hai ca lâm sàng về nội soi bơm hemospray điều trị thành công xuất huyết tiêu hoá do loét tá tràng sau khi đã nội soi kẹp clip thất bại.

Phương pháp nghiên cứu: Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân nam 82 tuổi, được bệnh viện bạn chuyển đến với chẩn đoán: Xuất huyết tiêu hóa do loét hành tá tràng, đã được nội soi chích cầm máu. Hiện tại bệnh nhân đang đặt stent mạch vành ngày thứ 5 do nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi nhập viện, tình trạng xuất huyết tiêu hóa vẫn còn diễn tiến. Trường hợp thứ hai: Bệnh nhân nam 89 tuổi, nhập viện vì tiêu phân đen. Kết quả nội soi dạ dày cho thấy ở tá tràng DII (ngay dưới nhú Vater) có GIST kèm loét bề mặt không có xuất huyết. Sau nội soi, bệnh nhân vẫn đi cầu phân đen tiếp diễn.

Kết quả: Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân được nội soi lần 2 có phối hợp chích cầm máu và kẹp 5 clip. Sau thủ thuật, bệnh nhân vẫn còn tiêu lượng nhiều máu đỏ lẫn máu đen. Bệnh nhân được chỉ định nội soi lần 3 phát hiện ổ loét đang rịn máu dù clip vẫn còn bám chặt. Chúng tôi bơm hemospray vào ổ loét. Sau thủ thuật, không còn tình trạng xuất huyết tiêu hoá tiếp diễn nữa. Trường hợp thứ hai: Chúng tôi thực hiện nội soi dạ dày lần 2 phát hiện GIST có loét bề mặt đang rịn máu, chúng tôi phun hemospray vào thương tổn. Kết quả sau nội soi bệnh nhân không bị xuất huyết tiêu hoá tiếp diễn nữa.

Kết luận: Nội soi bơm hemospray là một trong nhiều phương pháp nội soi điều trị hiệu quả các trường hợp xuất huyết tiêu hóa trên.

Từ khóa: Xuất huyết tiêu hóa, loét tá tràng, nội soi điều trị xuất huyết tiêu hóa, nội soi kẹp clip, Hemospray

ABSTRACT :

Objectives: To demonstrate two clinical cases of successful endoscopic treatment for bleeding duodenal ulcers by using hemospray after we fail to treat the bleeding by using endoclip

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF