Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
HIỆU QUẢ CẮT NIÊM MẠC QUA NỘI SOI ĐIỀU TRỊ POLYP KHÔNG CUỐNG Ở DẠ DÀY VÀ ĐẠI – TRỰC TRÀNG

Lê Quang Nhân*, Nguyễn Tạ Quyết**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm của cắt niêm mạc qua nội soi (CNMQNS) trong điều trị polyp không cuống ở dạ dày và đại - trực tràng.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca. Chúng tôi thu thập và phân tích số liệu từ 43 trường hợp được CNMQNS dạ dày và đại - trực tràng trong thời gian từ 08/2015 đến 06/2016 tại khoa Nội soi Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Kết quả: Có 12 bệnh nhân nam và 31 bệnh nhân nữ. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 51 tuổi. Trong đó có 4 trường hợp polyp tăng sản, 29 trường hợp polyp tuyến ống, 10 trường hợp loạn sản mức độ thấp ở dạ dày và đại - trực tràng. Thời gian ổ loét lành sẹo trung bình là 9,8 ± 3,5 ngày. Kết quả qua theo dõi trong 4 tuần không thấy có biến chứng thủng hoặc chảy máu và không thấy có sót polyp chưa cắt hết.

Kết luận: Những kết quả của chúng tôi cho thấy CNMQNS hiệu quả và an toàn trong điều trị polyp không cuống và ung thư sớm ống tiêu hóa.

Từ khóa: Cắt niêm mạc qua nội soi, polyp không cuống ở dạ dày, polyp dạ dày, polyp đại trực tràng

ABSTRACT :

Objectives: To assess the initial results of endoscopic mucosal resection (EMR) in treatment of non-pedunculated gastric and colorectal polyps.

Method: This is a case series study of 43 patients. These patients were treated by EMR from August 2007 to June 2016 in the endoscopy department of University Medical Center, Ho Chi Minh City.

Results: There were 12 males and 31 females with mean age 51. Of them, there were 4 cases of hyperplastic polyps, 29 cases of tubular polyps, 10 cases of low grade dysplasia in the stomach and colorectum. Mean time of healing ulcer after EMR was 9.8 ± 3.5 days. There were no complications such as perforation or bleeding and no remained polyps during 4 weeks follow-up.

Conclusion: Our study shows that EMR can be used effective and safe in treatment of non-pedunculated polyps and early cancers of stomach and colorectum.

Keywords: Endoscopic mucosal resection (EMR), non-pedunculated gastrointestinal polyp, gastric polyp, colorectal polyp.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF