Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHẪU THUẬT LONGO

Bùi Mạnh Côn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh trĩ là bệnh phổ biến.Các phương pháp mổ từ trước 1993 chủ yếu can thiệp vào vùng da quanh hậu môn và biểu mô ống hậu môn, thường có thể gây đau sau mổ. Cắt trĩ Longo là phương pháp mới do Antonio Longo, khởi xướng năm 1993 với nhiều ưu điểm như ít đau, ít chảy máu,… đã được nhiều bệnh viện áp dụng.

Mục tiêu: Khảo sátmột số đặc điểm của phẫu thuật Longo thực hiện tại Bệnh viện An Bình.

Phương pháp: Mô tả trường hợp bệnh.

Kết quả: Trong hai năm 2011-2012 phẫu thuật cắt trĩ Longo 117 trường hợp (48 nam, 69 nữ), tuổi trung bình 48,5. Lý do nhập viện chủ yếu do trĩ sa (82%). Trĩ độ III(73%). Thời gian mổ trung bình 48 phút. Thuốc giảm đau sau mổ NSAID dạng uống (55%). Máu mất trong mổ không đáng kể. Biến chứng sau mổ: đau ít và không đau (80%), chảy máu sau mổ (<2%), biến chứng muộn hẹp hậu môn 1(<1%).

Kết luận: Phẫu thuật Longo tại bệnh viện An Bình là khá an toàn và hiệu quả.

Từ khóa: phẫu thuật longo, bệnh trĩ.

ABSTRACT :

Background: Hemorrhoids are common diseases. Harvesting methods from before 1993, mainly intervene in the skin around the anus and anal canal epithelium, are causing postoperative pain. Antonio Longo, new approach initiated in 1993 with many advantages such as less pain, less bleeding, ... was applied by many hospitals.

Purpose: Survey some characteristics of Longo procedure at An Bình hospital.

Methods: Case series study.

Results: In the two years 2011-2012, 117 cases (48 males, 69 females), mean age: 48.5. The reason for hospitalization: Hemorrhoids prolapse (82 %). Hemorrhoids: level III (73%). The average operating time of 48 minutes. NSAID analgesics postoperative oral intake (55%). Blood loss during surgery negligible. Complications after surgery: less pain or none (80%), postoperative bleeding (< 2 %), complications of anal stenosis 1 (< 1 %).

Conclusion: Longo procedure at An Bình hospital is quite safe and effective.

Key words: longo procedure, hemorrhoids.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF