Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN BỤNG CẤP NGOẠI KHOA

Nguyễn Việt Thành*, Chung Hoàng Phương**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Mặc dù có nhiều phương tiện chẩn đoán mới, chẩn đoán đau bụng cấp vẫn còn khó khăn và nhiều thách thức. Chẩn đoán chính xác nguyên nhân đau bụng cấp là quan trọng để chọn đường mổ chính xác và tránh các cuộc mổ thăm dò không cần thiết.

Mục tiêu: Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là đánh giá vai trò của nội soi ổ bụng chẩn đoán qua việc xem xét chỉ định thực hiện, sự chính xác trong chẩn đoán nguyên nhân đau bụng cấp, hiệu quả trong điều trị và khả năng giúp cho bệnh nhân tránh được cuộc mổ bụng thăm dò không cần thiết cũng như biến chứng của nội soi ổ bụng chẩn đoán.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi hồi cứu bệnh án của 55 bệnh nhân đau bụng cấp (bao gồm cả chấn thương bụng kín, vết thương bụng) nhập vào khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và được nội soi ổ bụng để chẩn đoán nguyên nhân trong thời gian từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016.

Kết quả: Trong 2 năm, chúng tôi có 55 trường hợp thỏa yêu cầu nghiên cứu. Trong đó, nam giới (80%, 44/55) gặp nhiều hơn nữ giới (20%, 11/55), tuổi trung bình là 36,5 tuổi. Nội soi ổ bụng được thực hiện thành công ở 52 (94,6%) bệnh nhân. Sau nội chẩn đoán, 20 bệnh nhân (36,4%) được tiếp tục phẫu thuật nội soi; 23 bệnh nhân (41,8%) được chuyển sang mổ mở để điều trị. Tỷ lệ biến chứng và tử vong trong nghiên cứu lần lượt là 5,4% và 1,7%.

Kết luận: Nội soi ổ bụng là phương pháp chẩn đoán chính xác nguyên nhân đau bụng cấp từ đó có phương pháp điều trị thích hợp, trong đó có 36,4% bệnh nhân được hưởng điều trị phẫu thuật nội soi, và ngay cả khi chuyển sang mổ mở (41,8%) thì đường mổ cũng nhỏ hơn. Đặc biệt, nội soi ổ bụng chẩn đoán giúp tránh được 21,8% mổ bụng thăm dò không cần thiết.

Từ khóa: Bụng cấp ngoại khoa, nội soi ổ bụng chẩn đoán

ABSTRACT :

Background: There are acute abdominal conditions in which it is difficult to establish an indicative diagnosis before laparotomy. A diagnosis is important in planning the right abdominal incision or to avoid an unnecessary laparotomy.

Objectives: To study the role of laparoscopy in diagnosis and management of acute abdomen with respect to the accuracy of diagnostic laparoscopy to identify the cause of acute abdomen, to assess the efficacy of laparoscopy in ascertaining treatment after diagnosis, to assess the ability to avoid unnecessary non-therapeutic laparotomies.

Materials and methods: A clinical study of 55 cases of acute abdomen admitted at the emergency department of Nhan Dan Gia dinh hospital, including the case of abdominal trauma and wound, between June 2014 and June 2016 was done to study the role of laparoscopy in diagnosis and management of acute abdomen.


Results: Out of the 55 cases studied, 44 (80%) were male and 11 (20%) were female patients, the average

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF