Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
THOÁT VỊ TAM GIÁC THẮT LƯNG TRÊN NGHẸT: TỔNG QUAN Y VĂN VÀ BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP

Võ Thị Mỹ Ngọc*, Nguyễn Hữu Thịnh**

TÓM TẮT :

Thoát vị tam giác thắt lưng không thường gặp, đặc biệt là thoát vị gây nghẹt và dẫn đến tắc ruột thì càng hiếm gặp hơn. Chẩn đoán thường bằng chụp cắt lớp vùng bụng. Chỉ định phẫu thuật được đặt ra khi có chẩn đoán xác định.

Từ khóa: Thoát vị tam giác thắt lưng.

ABSTRACT :

Lumbar hernia is rare, especially strangulated hernia with the bowel obstructive complication. The diagnosis can be gotten by abdominal computer tomography. When the disease is confirmed, there is surgical indication.

Key word: Lumbar hernia. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF