Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ ĐƯỜNG MẬT TRONG VIỆC CHẨN ĐOÁN SỎI ỐNG MẬT CHỦ Ở BỆNH NHÂN SỎI TÚI MẬT: KHI NÀO NÊN THỰC HIỆN?

Nguyễn Việt Thành*, Ngô Quang Duy**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Chẩn đoán sỏi ống mật chủ (OMC) kết hợp với sỏi túi mật ở bệnh nhân (bn) sỏi túi mật (TM) là quan trọng trước khi thực hiện cắt túi mật nội soi để cho việc điều trị thật hiệu quả.

Mục tiêu: Nghiên cứu của chúng tôi khảo sát độ tin cậy của siêu âm (SA) trước mổ và sự cần thiết có nên thực hiện chụp cộng hưởng từ đường mật (CHTĐM) thường qui để phát hiện sỏi OMC kết hợp với sỏi TM trước khi cắt túi mật nội soi.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu hồ sơ bệnh án của các bn có sỏi TM và sỏi OMC được điều trị ở khoa ngoại bệnh viện Nhân Dân Gia Định (BV NDGĐ) được thực hiện cả hai phương pháp chẩn đoán SA và CHTĐM trong khoảng thời gian từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 09 năm 2016. Chúng tôi loại trừ hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân có tiền căn mổ đường mật, ung thư đường mật, bệnh nhu mô gan.

Kết quả: Chúng tôi có 17 bn có sỏi TM và OMC. Có 7 bn nam và 10 bn nữ. Tuổi nhỏ nhất là 31, tuổi lớn nhất là 83, tuổi trung bình 62,4. Chỉ có 6 ca (35,3%) sỏi OMC được phát hiện trên SA. Trong khi CHTĐM phát hiện tất cả 17 trường hợp sỏi OMC (100%). Sỏi OMC được xác định bằng: NSMTND (n = 6), chụp hình đường mật trong mổ (n = 4), CBD, mở OMC lấy sỏi (n = 7). Phân loại theo nguy cơ có sỏi OMC, chúng tôi có 10 bn (58,8%) thuộc nhóm bn có nguy cơ cao cần thựcc hiện NSMTND lấy sỏi và 7 bn (41,2%) thuộc nhóm nguy cơ trung bình cần thực hiện CHTĐM chẩn đoán sỏi OMC trước khi điều trị.

Kết luận: Chẩn đoán của SA trước mổ cắt TM nội soi ở bn sỏi TM không đủ tin cậy để phát hiện sỏi OMC kết hợp (35,5%). CHTĐM có thể phát hiện OMC kết hợp với sỏi TM trước mổ với tỷ lệ cao (100% nên không bỏ sót sỏi. Tuy nhiên, nên chỉ định CHTĐM ở nhóm bn có nguy cơ trung bình để tăng hiệu quả điều trị và chi phi hợp lý cho bn.

Từ khóa: Chụp cộng hưởng từ đường mật, sỏi ống mật chủ.

ABSTRACT :

Background: The diagnosis of associated choledocholithiasis prior to cholecystectomy for patients with gallstones is important for the surgical decision and treatment efficacy.

Purpose: We investigated the reliability of ultrasound and the necessity of the routine magnetic resonance cholangiopancreaticography (MRCP) prior to cholecystectomy to detect the possible presence of common bile duct (CBD) stones.


Methods: In this study, a total of 17 patients with gallstones who were admitted to the Department of GI

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF