Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
TỶ LỆ MẮC BỆNH LÝ VÕNG MẠC Ở TRẺ SINH NON NHẬP VIỆN VÀO KHU CHUYÊN SÂU SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Tô Vũ Thiên Hương*, Trần Thị Hoài Thu**, Nguyễn Kiến Mậu*, Phạm Thị Thanh Tâm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ mắc bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non (ROP) nhập viện vào khu Chuyên sâu Sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1.

Phương pháp: Tiền cứu, mô tả hàng loạt ca bệnh. Có 78 trẻ sanh non thoả tiêu chí chọn mẫu.

Kết quả: 17/78 trẻ sinh non mắc ROP, chiếm tỷ lệ 20,5%. Trẻ có tuổi thai và cân nặng lúc sinh càng nhỏ thì tỷ lệ mắc ROP cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm có tuổi thai và cân nặng lúc sinh lớn. Tỷ lệ mắc ROP cao có ý nghĩa thống kê khi trẻ có các tình trạng sau: bệnh màng trong (100%), nhiễm trùng huyết (70,6%), tim bẩm sinh (64,7%), còn ống động mạch (35,3%), thiếu máu (41,18%), toan chuyển hóa (17,6%), trẻ được bơm surfactant (23,5%), truyền máu (64,7%), thở máy (23,5%), thở oxy kéo dài.

Kết luận: Tỷ lệ mắc ROP tại bệnh viện Nhi Đồng 1 còn tương đối cao. Cần chú ý giảm thiểu những yếu tố nguy cơ diễn tiến đến ROP, đặc biệt là việc theo dõi độ bão hòa oxy để quản lý tối ưu việc cung cấp oxy cho trẻ sinh non.

Từ khóa: bệnh lý võng mạc trẻ sinh non, yếu tố nguy cơ.

ABSTRACT :

Purpose: The incidence of retinopathy of prematurity (ROP) in Neonatal intensive care center of Children’s hospital 1.

Methods: The study design was prospective clinical case series, 78 preterm infants were enrolle in this study.

Results: Seventeen neonates were diagnosed with ROP (20.5%). Base on this analysis, gestational age and birth weight were significantly associated with the occurrence and progression of ROP. The higher rates of ROP was significantly associated with: hyaline membrane disease (100%), sepsis (70.6%), congenital heart disease (64.7%), patent ductus arteriosus (35.3%), anemia (41.18%), acidosis (17.6%), surfactant therapy (23.5%), blood transfusion (64.7%), mechanical ventilation (23.5%), supplemental oxygen therapy.

Conclusions: The higher rates of ROP in preterm infants was observed in Children’s hospital 1. To prevent or limit the progression of ROP the oxygen saturation levels must be monitored and kept at less than 95%.

Key words: retinopathy of prematurity, risk factor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF