Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
HƯỚNG TỚI MỘT PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ VIÊM TÚI THỪA ĐẠI TRÀNG PHẢI

Lê Huy Lưu*, Võ Thị Hồng Yến**, Đỗ Thị Thu Phương**, Bùi Khắc Vũ**, Nguyễn Việt Thành*,Nguyễn Văn Hải*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Viêm túi thừa đại tràng phải hiếm gặp ở các nước Phương Tây nhưng lại thường gặp ở các nước Châu Á. Hiện chỉ có các hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân viêm túi thừa đại tràng trái. Còn nhiều tranh cãi trong việc đâu là điều trị tối ưu cho bệnh nhân viêm túi thừa đại tràng phải: điều trị bảo tồn, cắt túi thừa hay cắt đại tràng phải? Nghiên cứu này nhằm mục tiêu thiết lập một số hướng dẫn điều trị đối với bệnh viêm túi thừa đại tràng phải.

Phương pháp: Đây là nghiên cứu tiền cứu, từ tháng 12/2009 đến tháng 5/2014, tổng cộng có 155 bệnh nhân với chẩn đoán viêm túi thừa đại tràng phải lần đầu, chưa biến chứng được đưa vào nghiên cứu. 81 bệnh nhân được điều trị nội khoa với kháng sinh và tiết chế ăn uống, 78 bệnh nhân (có 4 bệnh nhân trong nhóm điều trị bảo tồn thất bại) được mổ nội soi cắt túi thừa (+/- cắt ruột thừa). Phương pháp điều trị ban đầu do bệnh nhân lựa chọn. Tất cả các bệnh nhân sau điều trị được theo dõi tái phát qua hẹn tái khám hoặc gọi điện thoại.

Kết quả: Tuổi trung bình là 35,59 tuổi, tỉ lệ nam: nữ là 2: 1. Tất cả đều có biểu hiện đau bụng dưới phải và ấn đau khu trú. Thời gian đau trung bình là 1,7 ngày (1-7 ngày). Không có sự khác biệt về lâm sàng và xét nghiệm huyết học giữa 2 nhóm. 74 bệnh nhân trong nhóm điều trị bảo tồn thành công (chiếm 91,4%), 7 bệnh nhân cần phải mổ cấp cứu (chiếm 8,6%): 3 cắt đại tràng phải, 4 cắt túi thừa nội soi. Không có biến chứng và tử vong. Thời gian nằm viện trung bình là 5 ngày (1-10 ngày). Thời gian theo dõi trung bình là 35 tháng trong đó có 54 bệnh nhân vẫn còn liên lạc. 4 bệnh nhân tái phát (8,5%) với 1 bệnh nhân tái phát 2 lần. 78 bệnh nhân được cắt túi thừa nội soi thì có 68 trường hợp thực hiện thành công, 10 trường hợp phải chuyển mổ mở. Tỉ lệ biến chứng là 11,5%. Không có tử vong. Nằm viện trung bình là 7 ngày (3-16 ngày). Thời gian theo dõi trung bình là 44 tháng, không có tái phát.

Kết luận: Điều trị bảo tồn với kháng sinh và tiết chế ăn uống là phương pháp an toàn và hiệu quả đối với bệnh viêm túi thừa chưa biến chứng, có thể xem như là lựa chọn ban đầu. Mặt khác, cắt túi thừa nội soi cũng là phương pháp an toàn, hiệu quả và vừa đủ, nên được thực hiện nếu bệnh được chẩn đoán trong mổ nhằm làm giảm tái phát.

Từ khóa: viêm túi thừa đại tràng phải, điều trị bảo tồn, cắt túi thừa nội soi.

ABSTRACT :

Le Huy Luu, Vo Thi Hong Yen, Do Thi Thu Phuong, Bui Khac Vu, Nguyen Viet Thanh,
 Nguyen Van Hai * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 2 - 2017: 91 - 98

Purpose: Right-sided diverticulitis is a rare clinical entity in Western countries but is more common in some Asian countries. At present, there are only guidelines for patients with acute left-sided diverticulitis. Controversies abound as regards the optimal treatment for those with acute right colonic diverticulitis, ranging from conservative therapy, diverticulectomy to right hemicolectomy. This study aims to establish some guidelines for patients with right-sided diverticulitis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF